Aktualności

Jesteś tu:

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami:

#BEZPIECZNEWTORKI - studia przypadków
26.09.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - studia przypadków

Dzisiaj przybliżymy Wam zagadnienie BHP w sektorze budowlanym. Sektor budowlany jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy, ze względu na występowanie wielu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.
 
Skupimy się głównie na aspekcie przestudiowania przypadków wypadków. Jest to skuteczne narzędzie do zrozumienia i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze budowlanym, prezentowanie konkretnych przypadków wypadków lub incydentów ma istotne znaczenie, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie zagrożeń oraz sposobów, w jakie można unikać podobnych sytuacji w przyszłości.
 
 
Oto kilka przykładów studiów przypadków:
 1. Upadek z wysokości: Przypadek pracownika, który doznał ciężkiego urazu po upadku z rusztowania lub dachu budynku. Analiza takiego przypadku może skoncentrować się na ocenie jakości używanego sprzętu ochronnego, jak również na przeszkoleniu pracownika i nadzorze nad pracami na wysokości.
 2. Urazy związane z maszynami: Sytuacja, w której pracownik został zraniony przez działający sprzęt lub maszynę na budowie. Badanie takiego przypadku może skupić się na konieczności regularnych przeglądów technicznych maszyn, a także na potrzebie przestrzegania procedur bezpieczeństwa podczas ich obsługi.
 3. Kontakt z substancjami chemicznymi: Przypadek ekspozycji pracownika na niebezpieczne substancje chemiczne w trakcie prac budowlanych. Studium przypadku może podkreślać konieczność prawidłowego przechowywania i obsługi materiałów chemicznych oraz stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej.
 4. Wypadki przy pracy w zamkniętych przestrzeniach: Mowa tutaj o sytuacji, w której pracownik był narażony na ryzyko w trakcie prac w zamkniętej przestrzeni, takiej jak kanał ściekowy. Przypadek ten może skupić się na potrzebie oceny ryzyka i zapewnienia odpowiedniego nadzoru przy pracach w takich miejscach.
 5. Wypadek spowodowany niewłaściwą komunikacją: Przypadek, w którym brak skutecznej komunikacji między różnymi zespołami pracującymi na budowie doprowadził do wypadku. Taki przypadek może podkreślić znaczenie jasnej komunikacji, harmonogramów prac i współpracy między różnymi podwykonawcami.
 6. Naruszenia przepisów bezpieczeństwa: Sytuacja, w której firma budowlana nie przestrzegała obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, co doprowadziło do poważnego incydentu. Analiza takiego przypadku może skupić się na roli inspekcji i kontroli nad przestrzeganiem przepisów.
 
Przy prezentowaniu tych przypadków istotne jest również podkreślenie, jakie konkretne środki bezpieczeństwa i procedury można zastosować, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Studia przypadków mogą być użyteczne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, jako narzędzie do lepszego zrozumienia ryzyka zawodowego i poprawy standardów bezpieczeństwa w sektorze budowlanym.
 
Pamiętajcie, że bardzo ważnym aspektem jest tutaj zaangażowanie wszystkich stron. Bezpieczeństwo na budowie wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich stron, włączając pracodawców, pracowników, inspektorów i organy regulacyjne.
.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - wszystko o gaśnicach
19.09.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - wszystko o gaśnicach

Gaśnice: Jakie są ich rodzaje i zastosowania?
 
Bezpieczeństwo przed pożarami jest niezwykle istotne w wielu środowiskach, od domów po miejsca pracy i instytucje publiczne. Jednym z kluczowych narzędzi służących do zwalczania pożarów jest gaśnica. Istnieje wiele różnych rodzajów gaśnic, z których każdy jest dostosowany do określonych rodzajów pożarów. Tym razem, w naszych #BEZPIECZNYCHWTORKACH omówimy różne rodzaje gaśnic oraz ich zastosowania.
 
Rodzaje gaśnic:
 1. Gaśnice proszkowe ABC:
  • Zastosowanie: Gaśnice ABC są wszechstronne i nadają się do zwalczania pożarów klas A (np. drewno, papier), klas B (np. oleje, benzyna) i klas C (pożary gazów).
  • Charakterystyka: Gaśnice ABC zawierają mieszankę proszku, która po wypuszczeniu tworzy warstwę izolującą, zapobiegając przewodnictwu elektrycznemu.
 2. Gaśnice pianowe:
  • Zastosowanie: Gaśnice pianowe są skuteczne przede wszystkim w przypadku pożarów klas A, tj. pożarów materiałów stałych.
  • Charakterystyka: Gaśnice pianowe wytwarzają pianę, która chłodzi i tłumi pożar, jednocześnie oddzielając go od źródła tlenu.
 3. Gaśnice CO2:
  • Zastosowanie: Gaśnice CO2 są skuteczne w pożarach klas B (ciecze łatwopalne i gazy) oraz klas C (pożary gazów).
  • Charakterystyka: Gaśnice CO2 wytwarzają gaz dwutlenku węgla, który usuwa tlen z pożaru, powodując jego wygaśnięcie.
 4. Gaśnice wodne:
  • Zastosowanie: Gaśnice wodne są przeznaczone głównie do zwalczania pożarów klas A.
  • Charakterystyka: Gaśnice wodne wytwarzają strumień wody, który tłumi pożar przez ochładzanie materiałów palnych.
 5. Gaśnice kwasowe:
  • Zastosowanie: Gaśnice kwasowe są używane w przypadku pożarów substancji chemicznych.
  • Charakterystyka: Gaśnice kwasowe zawierają kwas, który neutralizuje działanie substancji palnej.
 
Zastosowania gaśnic:
 • W domach i mieszkaniach: Gaśnice proszkowe ABC są popularne w domach, ponieważ mogą zwalczać różne rodzaje pożarów.
 • W miejscach pracy: Miejsca pracy powinny być wyposażone w odpowiedni rodzaj gaśnic, zależnie od rodzaju działań i potencjalnych zagrożeń.
 • W pojazdach: Gaśnice przenośne mogą być przechowywane w samochodach, co może być niezbędne w przypadku pożaru na drodze.
 • W laboratoriach i zakładach przemysłowych: Gaśnice kwasowe i CO2 są stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pożarów chemicznych lub związków organicznych.
 
Podsumowanie:
Różne rodzaje gaśnic są dostosowane do różnych rodzajów pożarów. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią gaśnicę do konkretnego środowiska i rodzaju zagrożenia. Ponadto, regularna kontrola i konserwacja gaśnic są niezbędne, aby zapewnić ich skuteczność w przypadku awarii. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu gaśniczego i szkolenie pracowników w jego obsłudze to kluczowe elementy bezpieczeństwa pożarowego w każdym miejscu.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - odpowiednia pomoc medyczna
12.09.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - odpowiednia pomoc medyczna

Zagwarantowanie dostępu do odpowiedniej pomocy medycznej w miejscu pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Zarówno w przypadku niewielkich wypadków, jak i sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, dobrze wyposażona apteczka oraz jej dostępność stanowią istotny element strategii dbania o bezpieczeństwo pracowników. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:
 
 1. Wyposażenie apteczki: Apteczka powinna być odpowiednio wyposażona w podstawowe środki i narzędzia medyczne, które mogą być przydatne w przypadku niewielkich obrażeń lub nagłych zachorowań. Mogą to być bandaże, opatrunki, plastry, środki dezynfekujące, nożyczki, chusteczki higieniczne, bandaże elastyczne, przeciwbólowe leki, termometr i inne. Warto regularnie sprawdzać zawartość apteczki i uzupełniać ją w razie potrzeby.
 2. Lokalizacja apteczki: Apteczka powinna znajdować się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych dla wszystkich pracowników. Zazwyczaj umieszcza się je w widocznym miejscu w pobliżu obszarów o większym prawdopodobieństwie wystąpienia wypadków lub tam, gdzie pracownicy spędzają większość czasu. Może to być w kuchni, recepcji, hali produkcyjnej czy biurze.
 3. Oznakowanie i instrukcje: Apteczkę warto oznakować odpowiednimi znakami, aby każdy pracownik mógł łatwo ją zlokalizować. Ponadto, warto dostarczyć prostą instrukcję korzystania z apteczki, aby w razie potrzeby pracownicy wiedzieli, jakie środki i kroki powinni podjąć.
 4. Szkolenie pracowników: Ważne jest, aby pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się apteczka i jak jej używać. Przeprowadzenie krótkiego szkolenia lub prezentacji na temat podstawowych kroków udzielania pierwszej pomocy może być bardzo pomocne. W niektórych przypadkach warto zorganizować kurs pierwszej pomocy prowadzony przez specjalistów.
 5. Regularne przeglądy: Apteczki powinny być regularnie sprawdzane i utrzymywane w dobrym stanie. Staraj się, aby produkty znajdujące się w apteczce były ważne i nie przekroczyły daty ważności. Dodatkowo, jeśli coś zostanie użyte z apteczki, należy to szybko uzupełnić.
 6. Ewakuacja i plan działania: Oprócz apteczki, warto również mieć wyznaczone plany ewakuacji i postępowania w przypadku nagłych sytuacji. Pracownicy powinni znać procedury do przestrzegania w razie pożaru, ewakuacji budynku czy innych zagrożeń.
 7. Współpraca z służbami medycznymi: Jeśli miejsce pracy jest bardziej oddalone od placówek medycznych, warto nawiązać współpracę z lokalnymi służbami medycznymi. W przypadku poważnych wypadków lub nagłych zachorowań, szybki dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej może być decydujący.
 
Zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiedniej pomocy medycznej i wyposażenie apteczki to nie tylko wymaganie prawne, ale przede wszystkim wyraz troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Wdrażając te praktyki, firma może budować świadomość kultury bezpieczeństwa i podnosić ogólną jakość środowiska pracy.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - bezpieczne biuro
05.09.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - bezpieczne biuro

Branża budowlana jest dobrze znana ze swoich wyzwań związanych z bezpieczeństwem pracy, jednak prace biurowe również niosą pewne ryzyko dla zdrowia pracowników. W dzisiejszym środowisku pracy, gdzie wiele osób spędza większość dnia siedząc przy biurkach, kwestie związane z ergonomią miejsca pracy nabierają ogromnego znaczenia. Ergonomia odnosi się do projektowania i organizowania miejsca pracy w taki sposób, aby zapewnić pracownikom komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy pracownicy wykonują zadania fizyczne na placu budowy, czy też spędzają czas przed komputerem w biurze, zasady ergonomii mogą znacząco wpłynąć na ich komfort i nie tylko.
 
Oto kilka kroków, które można podjąć, aby poprawić ergonomię pracy w firmie:
 
 1. Dostosowanie stanowisk pracy: Upewnij się, że stanowiska pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. W przypadku biurka i krzesła, ważne jest, aby można było regulować ich wysokość, nachylenie oraz inne parametry, takie jak podłokietniki czy podparcie lędźwiowe. Odpowiednie dostosowanie pomoże uniknąć bólu pleców, szyi czy innych dolegliwości.
 2. Ergonomiczne meble i akcesoria: Inwestycja w ergonomiczne meble i akcesoria, takie jak klawiatury, myszki, podstawki pod monitor, może znacznie poprawić komfort pracy. Ergonomiczne produkty są zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować napięcie mięśni, zmniejszyć zmęczenie wzroku i poprawić ogólną postawę ciała.
 3. Przerwy i ćwiczenia: Zachęcaj pracowników do regularnych przerw w ciągu dnia. Ćwiczenia rozciągające i krótkie spacery mogą pomóc zmniejszyć napięcie mięśni oraz poprawić krążenie. Warto również wprowadzić krótkie przerwy od ekranu komputera, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku.
 4. Oświetlenie i ekran komputera: Zapewnij odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniach biurowych. Zbyt małe lub zbyt duże natężenie światła może prowadzić do zmęczenia wzroku i bólu głowy. Monitor komputera powinien być ustawiony na odpowiedniej wysokości i odległości od oczu, aby uniknąć nadmiernego skupiania wzroku.
 5. Organizacja przestrzeni pracy: Uporządkowanie przestrzeni pracy może pomóc w utrzymaniu porządku oraz zapobiec niepotrzebnemu napięciu mięśni. Ważne jest, aby najczęściej używane przedmioty były łatwo dostępne, a niepotrzebne przedmioty nie zajmowały cennego miejsca.
 6. Szkolenia i świadomość: Zapewnij pracownikom szkolenia dotyczące ergonomii i zachęcaj ich do świadomego dbania o swoje zdrowie w miejscu pracy. Możesz również poprosić specjalistów o przeprowadzenie audytu miejsca pracy i udzielenie wskazówek dotyczących poprawy warunków.
 7. Wsparcie psychospołeczne: Warto zwracać uwagę nie tylko na aspekty fizyczne, ale także psychospołeczne zdrowia pracowników. Tworzenie przyjaznej atmosfery, zachęcanie do pracy w zespołach oraz oferowanie wsparcia w sytuacjach stresowych może pozytywnie wpłynąć na ogólny komfort pracy.
 
Pamiętaj, że inwestycja w ergonomię w miejscu pracy nie tylko poprawia zdrowie i samopoczucie pracowników, ale także może zwiększyć efektywność, obniżyć absencje z powodu chorób zawodowych i zwiększyć zaangażowanie w wykonywanie obowiązków.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - praca na wysokości
29.08.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - praca na wysokości

Tą publikacją rozpoczynamy nową serię na naszej stronie, a mianowicie #BEZPIECZNEWTORKI. Zdecydowaliśmy się na wstawianie materiałów tutaj, ze względu na ich objętość, jednak na naszym Facebooku, do którego już teraz zapraszamy, będziemy przypominali Wam o nowych, wtorkowych materiałach :)
 
Dzisiaj wzniesiemy się nieco wyżej, bo powiemy sobie o pracy na wysokości.
Praca na wysokości to jedno z największych zagrożeń w branży budowlanej. Czy wiesz, jakie są podstawowe zasady bezpiecznej pracy na wysokościach? Nasz krótki poradnik przybliży najważniejsze aspekty związane z tym tematem. Oczywiście, to dopiero wierzchołek góry lodowej, a temat jest o wiele bardziej rozległy, ale warto zacząć choćby od takich podstaw.
 
Praca na wysokościach, niezależnie od tego, czy odbywa się na rusztowaniach, drabinach, czy podnośnikach koszowych, niesie ze sobą pewne ryzyko. Jednak stosując się do kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, możemy znacznie zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników.
 
Oto kilka kluczowych zaleceń:
 1. Przeszkolenie personelu: Każdy pracownik, który będzie wykonywał prace na wysokościach, powinien być odpowiednio przeszkolony. Wszyscy pracownicy powinni znać zasady BHP dotyczące pracy na wysokościach, umieć obsługiwać stosowny sprzęt, a także wiedzieć, jak reagować w sytuacji zagrożenia.
 2. Sprawdzenie stanu wyposażenia: Przed rozpoczęciem pracy na wysokościach, należy skrupulatnie sprawdzić stan i sprawność wszystkiego, co będzie używane w trakcie prac, takie jak rusztowania, drabiny czy pasy bezpieczeństwa. Uszkodzone czy niesprawne urządzenia powinny być od razu naprawione lub zastąpione nowymi.
 3. Używanie odpowiedniego sprzętu ochronnego: Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież i sprzęt ochronny, w tym pasy i uprzęże bezpieczeństwa, kaski ochronne i odpowiednie obuwie. Ważne jest również regularne sprawdzanie stanu i wymiana sprzętu ochronnego.
 4. Zapewnienie odpowiednich barier ochronnych: Na placu budowy należy zainstalować odpowiednie bariery ochronne wokół obszarów, gdzie prace na wysokościach są wykonywane. To zminimalizuje ryzyko spadania materiałów czy narzędzi na osoby znajdujące się na niższych poziomach.
 5. Ciągła komunikacja: Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być wyposażeni w radiokomunikację lub inne środki łączności, które umożliwią im stały kontakt z zespołem na dole. To pozwoli na szybką reakcję na ewentualne zagrożenia.
 6. Zachowanie ostrożności i unikanie pośpiechu: Prace na wysokościach wymagają skupienia i precyzji. Ważne jest, aby unikać pośpiechu i zachować ostrożność podczas wykonywania zadań. Nie wolno ryzykować niebezpiecznych działań czy podejmować działań niewłaściwych dla danej sytuacji.
 7. Ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa: Wszystkie procedury i instrukcje dotyczące pracy na wysokościach powinny być ściśle przestrzegane. Pracownicy muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z niestosowaniem zasad BHP i rozumieć, że ich bezpieczeństwo zależy od przestrzegania tych procedur.
 
Pamiętaj, że każdy pracodawca powinien przeprowadzić rygorystyczną ocenę ryzyka związanego z pracą na wysokości i dostosować zasady bezpieczeństwa do konkretnych warunków na placu budowy bądź w jakimkolwiek, innym miejscu pracy.
 
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - poślizgnięcie i potknięcie
22.08.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - poślizgnięcie i potknięcie

Dużo u nas o nadzorach BHP, szczególnie tych, na projektach budowlanych. Jest to zdecydowanie nasz "konik" jeśli chodzi o sektor BHP. Dzięki licznym projektom, nasi BHP-owcy mogą stale się rozwijać, poznając różne gałęzie oraz sposoby pracy. Jak to jednak mówią, każdy ma dwie twarze - na szczęście u nas obie są pozytywne, choć lekko od siebie odmienne.
 
Na co dzień świadczymy usługi BHP, PPOZ oraz te z zakresu pierwszej pomocy także dla firm z sektorów handlowych, produkcyjnych i usługowych oraz różnego rodzaju instytucji, urzędów i placówek oświatowych. Nasza oferta BHP jest odpowiedzią na obowiązki pracodawców wynikające z przepisów prawa pracy. Pomagamy właścicielom firm skoncentrować się na swoich biznesach, oferując szeroki zakres usług BHP dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 
Szkolimy, prowadzimy dokumentacje oraz sprawujemy stałą kontrolę, aby BHP w Waszych firmach było na jak najwyższym poziomie.
Wielokrotnie mieliśmy sytuację, w której właściciel musiał kompleksowo doprowadzić stan BHP w swojej firmie do perfekcji. Nie stanowi to dla nas żadnego problemu, wręcz przeciwnie - bardzo lubimy wyzwania :)  W takich przypadkach oferujemy zwykle audyt BHP, w którym wykażemy wszelkie braki w dokumentacji, uzupełnimy instrukcje BHP, oceny ryzyka oraz dokładnie sprawdzimy ważność szkoleń pracowników i wszelkich dokumentów.
 
Działamy w systemie akcja-reakcja.
Kończy się ważność szkolenia? Kompleksowo przeszkolimy Twoich pracowników, z uwzględnieniem czynników niebezpiecznych i innych wytycznych na danym stanowisku.
Chciałbyś zatrudnić nowego pracownika, na całkowicie nowym stanowisku? Opracujemy dla Ciebie ocenę ryzyka na miarę Twojej firmy.
 
Dodatkowo, zapewniamy obsługę w języku angielskim na życzenie klienta. Nasze szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy są prowadzone przez specjalistów z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, filmów, praktycznych pokazów gaszenia pożarów i innych narzędzi dydaktycznych. Nie lubimy nudy i wiemy, że szkolący się pracownicy również, dlatego nie zadręczamy Was setką slajdów, które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. Szkolimy na przykładach, podejmujemy interakcję z Twoimi pracownikami, razem rozwiązujemy problemy BHP, które mogą pojawić się w miejscu pracy.
 
Jeśli jednak Twoi pracownicy są rozsiani na różne oddziały, a czasami zorganizowanie ich wszystkich w jednym miejscu i terminie graniczy z cudem - wychodzimy na przeciw. Jesteśmy dostępni również z każdego miejsca na świecie - online, poprzez szkolenia na naszej platformie szkoleniowej. Wszystko zdalnie, sprawnie i ze sprawdzeniem końcowej wiedzy. Nasi klienci bardzo chwalą sobie również tę formę. Oczywiście, z wyłączeniem szkoleń okresowych dla pracowników na stanowiskach robotniczych - tutaj niezbędne jest spotkanie twarzą w twarz :)
 
Każda oferta cenowa jest ustalana indywidualnie, a zależna jest np. od wielkości przedsiębiorstwa, odległości od naszej firmy, bądź  liczby zatrudnionych pracowników i zastanego stanu BHP i PPOŻ.
Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły.
czytaj więcej
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego
20.06.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

To już jest koniec..
Ale zdecydowanie ten dobry, choć niesie za sobą dużo obowiązków.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
Co to jednak oznacza dla pracodawców oraz samych pracowników?
 
➡️ przywrócenie obowiązku wykonywania badań wstępnych i okresowych, wynikających z przepisów art. 229 kodeksu pracy,
 
➡️ konieczność przeprowadzenia zaległych szkoleń BHP - pracodawcy mają na to do 180 dni licząc od 1.07.2023 r.
 
➡️ koniec możliwości przymusowego udzielania pracownikowi zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni,
 
➡️ koniec ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy,
 
➡️ koniec możliwości wypowiedzenia w ciągu 7 dni przez pracodawcę umowy o zakazie konkurencji stosunku pracy, obowiązującym po ustaniu stosunku pracy,
 
➡️ powrót do uznawania za doręczone pism kierowanych do pracownika Pocztą Polską, których ten nie odebrał.
 
Jeśli potrzebujecie pomocy oraz sprawdzonego i rzetelnego szkolenia dla swoich pracowników - jesteśmy dla Was - online i stacjonarnie!

 

czytaj więcej
Zapraszamy do naszego świata, czyli BHP na budowie
13.06.2023

Zapraszamy do naszego świata, czyli BHP na budowie

Dziś chcemy podzielić się z Wami jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności jako firmy BHP. Jako pasjonaci bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, zajmujemy się prowadzeniem nadzorów BHP na różnorodnych projektach budowlanych. To dla nas nie tylko praca, ale również wielka odpowiedzialność, której z dumą i zaangażowaniem się podejmujemy.

Każde zlecenie, które nam powierzacie, jest dla nas wyjątkowe, dlatego chcielibyśmy zaprezentować Wam kilka zdjęć wprost z naszego najnowszego projektu, na którym mamy okazję prowadzić nadzory BHP. 

Patrząc na te zdjęcia, widzimy nie tylko stal i beton, ale przede wszystkim ludzi - utalentowanych profesjonalistów, którzy dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów. Naszym zadaniem jest zapewnić, aby na każdym etapie budowy, wszelkie ryzyko zostało zminimalizowane, a warunki pracy były bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym klientom za zaufanie, które nam wykazują, powierzając nam swoje projekty. To dzięki Wam możemy wspólnie wpływać na poprawę standardów bezpieczeństwa w branży budowlanej.

Jesteśmy zawsze gotowi, by podjąć nowe wyzwania i sprostać Waszym oczekiwaniom. Jeśli macie pytania, sugestie lub potrzebujecie naszej pomocy - jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Wspólnie budujemy bezpieczne i satysfakcjonujące środowisko pracy!

Zapraszamy do naszej galerii po więcej zdjęć.

 

czytaj więcej
BHP na budowie, czyli nie taki diabeł straszny..
06.06.2023

BHP na budowie, czyli nie taki diabeł straszny..

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat, który powinien stać na pierwszym miejscu w każdej branży. Jednym z sektorów, w którym bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, jest budownictwo. Pracownicy budowlani narażeni są na wiele zagrożeń związanych z prowadzeniem prac na wysokości, korzystaniem z różnego rodzaju narzędzi oraz pracą w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego też, obecność BHP-owca na budowie jest niezwykle ważna.

Specjalista ds. BHP na budowie jest odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy. Przede wszystkim, jego zadaniem jest zapobieganie wypadkom oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Jest on również odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników budowlanych oraz za wdrażanie procedur bezpieczeństwa.

Warto zaznaczyć, że Specjalista ds. BHP na budowie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie BHP. Powinien on mieć wiedzę na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być świadomy zagrożeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Powinien również mieć zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole. Musi on bowiem współpracować z pracownikami budowlanymi oraz z innymi specjalistami z dziedziny budownictwa. Dzięki temu, pracownicy budowlani są bardziej świadomi zagrożeń związanych z prowadzeniem prac oraz są w stanie odpowiednio zareagować w przypadku niebezpieczeństwa.

W przypadku budownictwa, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy jest szczególnie ważne. Dlatego też, rola Specjalisty ds. BHP jest niezwykle istotna. Zapobieganie wypadkom oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji to priorytetowy cel, który powinien być realizowany na każdej budowie.

Nasi pracownicy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na budowach i w zakładach na terenie całej Polski. Są specjalistami w swojej dziedzinie i niejedno już widzieli, więc kiedy następnym razem przyjdzie Ci się spotkać z BHP-owcem na budowie weź pod uwagę, że jego polecenia są dla Ciebie jak bilet - bilet do bezpiecznej pracy.

 
czytaj więcej
PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?
27.01.2023

PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 został przedłużony do 31 marca 2023 r., co świadczy o tym, że pracodawcy w dalszym ciągu mogą stosować rozwiązania dot. prawa pracy w związku z epidemią COVID-19.

Aspekty, które pozostają niezmienne w tej kwestii to m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużone terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

 

Przybliżając obowiązujące przepisy i tłumacząc z polskiego, na nasze – BHP-owskie :)

Szkolenia wstępne BHP (art. 12e ust. 1 ustawy o COVID-19)

W dalszym ciągu mamy możliwość przeprowadzania, jak i odbywania szkoleń wstępnych BHP w całości online. Wyjątek stanowi tutaj instruktaż stanowiskowy: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Należy pamiętać, że powyższe zasady obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii COVID-19.

 

Szkolenia okresowe BHP (art. 12e ust. 2 ustawy o COVID-19)

W tym przypadku ważną informacją jest, że jeżeli termin szkolenia okresowego BHP wypada: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bądź w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, odbycie takiego szkolenia przenosimy na czas po zakończeniu epidemii.

Ważne jest to, aby nie zamieszać się zbytnio w terminach, ponieważ szkolenia te należy wykonać maksymalnie w przeciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii.

 

Wstępne badania lekarskie (art. 12a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19)

Wobec stanu zagrożenia epidemicznego, nastąpiło zawieszenie obowiązku wykonania wstępnych badań lekarskich osób zatrudnianych, jednak nie na wszystkich stanowiskach. Zawieszenie to obowiązuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracy, innych niż administracyjno-biurowe, jednak tylko w przypadku, gdy te osoby są przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na analogiczne stanowisk. Ponowne zatrudnienie musi mieć miejsce w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Mogą to być również osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracy.

Uwaga! Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych!

Powyższe zasady również obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 

Okresowe badania lekarskie (art. 12a ust. 1 ustawy o COVID-19)

W związku z COVID-19, zawiesza się również obowiązek kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.

Ma to swoje zastosowanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, a także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub odwołanie stanu epidemii. Po tym czasie, należy podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków związanych z okresowymi badaniami lekarskimi w okresie nie dłuższym, niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

Praca zdalna (art. 3 ust. 1 ustawy o COVID-19)

W celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, np. biurem.

Przepis ten ma zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

czytaj więcej
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe