Dokumenty BHP, które musisz mieć w swojej firmie

Jesteś tu:
Dokumenty BHP, które musisz mieć w swojej firmie

Dokumenty BHP, które musisz mieć w swojej firmie

BHP to nieodzowny element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, jak i usługowe muszą dbać o przestrzeganie przepisów BHP. Oferując szkolenia BHP, PPOŻ oraz z zakresu pierwszej pomocy, nasza firma pomaga przedsiębiorcom na terenie całej Polski w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy. W tym artykule przedstawimy najważniejsze dokumenty BHP, które muszą znaleźć się w każdej firmie.

 

Ewidencja szkoleń BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia książki ewidencji szkoleń BHP. To dokument, w którym rejestrowane są wszystkie szkolenia BHP przeprowadzane dla pracowników, w tym wstępne oraz okresowe. Szkolenia BHP, które organizujemy, obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty, dzięki czemu pracownicy są dobrze przygotowani do pracy zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego jest niezbędna w każdej firmie. Określa ona potencjalne zagrożenia związane z wykonywaniem określonych prac oraz sposoby ich minimalizowania.

 

Instrukcje BHP

Każda firma musi posiadać instrukcje BHP dla poszczególnych stanowisk pracy. Instrukcje te zawierają zasady bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

Rejestr wypadków przy pracy

Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy to kolejny obowiązek każdego pracodawcy. W rejestrze tym dokumentowane są wszystkie wypadki, które miały miejsce na terenie zakładu pracy, wraz z ich szczegółowym opisem i podjętymi działaniami zapobiegawczymi.

 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

Firmy, które używają substancji chemicznych, muszą posiadać karty charakterystyki tych substancji. Dokumenty te zawierają informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą dana substancja oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego jej używania. Obsługa BHP firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, którą realizujemy we Wrocławiu i innych miejscowościach, obejmuje również pomoc w zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi.

 

Protokoły kontroli i audytów BHP

Regularne kontrole i audyty BHP są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie. Protokoły z takich kontroli powinny być przechowywane jako dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami BHP.

 

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja związana z badaniami lekarskimi pracowników jest również niezbędna. Zawiera ona wyniki badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych.

 

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji BHP to podstawa bezpiecznego funkcjonowania każdej firmy. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy, w tym outsourcing pracowniczy, nadzór BHP na budowach, usługi i pomiary elektryczne oraz szkolenia zawodowe na terenie Wrocławia, jak i w całej Polsce. Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy, minimalizując ryzyko wypadków i dbając o zdrowie swoich pracowników. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER