#BEZPIECZNEWTORKI - szkolenia dla GDDKiA

Jesteś tu:
#BEZPIECZNEWTORKI - szkolenia dla GDDKiA

#BEZPIECZNEWTORKI - szkolenia dla GDDKiA

Dzisiaj w #BEZPIECZNYCHWTORKACH opowiemy Wam trochę o tym, co aktualnie się u nas dzieje.
W ramach naszej działalności skupiamy się nie tylko na szerokim spektrum szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ czy pierwszej pomocy, ale także na specjalistycznych kursach zawodowych. Aktualnie prowadzimy szkolenia okresowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach których przeszkolimy ponad 100 osób, a część z nich uczestniczy w szkoleniu również w formie online. Nasza współpraca z GDDKiA rozpoczęła się już w 2021 roku i obecnie przeprowadzamy szkolenia dla tej instytucji już po raz trzeci.
Planowane zakończenie wszystkich szkoleń przypada na końcówkę listopada. To właśnie wtedy możecie oczekiwać podsumowania naszych szkoleń w liczbach - jeśli jesteście ciekawi, wyczekujcie!
 
Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych są kluczowe, ponieważ ich celem jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę dotyczącą konkretnych zagrożeń związanych z pracą na budowie i w pasie drogowym, ale nie tylko. Dlatego też, aby dopasować zakres szkoleń do ich codziennej działalności, oprócz standardowych aspektów z zakresu BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy, szczegółowo omówiliśmy następujące kwestie:
 
  1. Zagrożenia związane z maszynami i urządzeniami: Praca na budowie często wymaga obsługi różnorodnych maszyn i urządzeń. W trakcie szkolenia poruszono tematy związane z prawidłowym korzystaniem z tych narzędzi, bezpieczeństwem podczas ich użytkowania, procedurami awaryjnymi oraz koniecznością przestrzegania norm bezpieczeństwa,
  2. Prace na wysokości: Zagrożenia związane z pracami na wysokości są szczególnie istotne na placach budowy. Szkolenia obejmowały omówienie zasad bezpiecznego poruszania się i pracy na rusztowaniach, zabezpieczeń antyupadkowych, prawidłowego używania sprzętu do prac wysokościowych oraz procedur ratowniczych w przypadku wypadku,
  3. Transport ciężkiego sprzętu: Bezpieczny transport i manipulacja ciężkim sprzętem na placu budowy to kolejny istotny aspekt. Szkolenia skupiały się na zasadach bezpiecznego operowania maszynami, odpowiednim wykorzystaniu środków ochrony osobistej oraz procedurach bezpiecznego ruchu pojazdów na terenie budowy.
  4. Zagadnienia BHP podczas robót drogowych: To kluczowy element, szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko dla pracowników, ale i dla użytkowników dróg. Kontrola BHP podczas prowadzenia robót drogowych obejmuje m.in. zapewnienie odpowiednich oznakowań, zabezpieczeń czy przestrzegania procedur w miejscach publicznych.
  5. Odpowiednie oznakowania: Szkolenia uwzględniły znaczenie właściwego oznakowania i sygnalizacji na placu budowy czy w rejonie prowadzonych robót drogowych. To kluczowy element zapewniający informację i ostrzeżenie dla użytkowników dróg oraz pracowników o potencjalnych zagrożeniach czy zmianach w organizacji ruchu.
  6. Zabezpieczenia: Bezpieczne prowadzenie robót drogowych wymaga właściwych zabezpieczeń zarówno dla pracowników, jak i użytkowników dróg. Szkolenia obejmowały omówienie procedur związanych z barierami ochronnymi, wyznaczaniem bezpiecznych stref pracy czy zastosowaniem środków chroniących przed niebezpieczeństwem.
 
Jednym z kluczowych elementów naszej oferty są innowacyjne szkolenia online, które udostępniamy na platformie szkoleniowej. Pozwalają one uczestnikom na wygodny udział w szkoleniach z dowolnego miejsca, co nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia komfortowe warunki uczestnictwa.
 
Aktualnie poza GDDKiA czynnie obsługujemy również inne firmy i działalności z przeróżnych zakresów i branży. Nasi Specjaliści ds. BHP są wysoko wykwalifikowanymi szkoleniowcami z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, zdobytą podczas lat doświadczeń. Możecie być więc pewni, że jesteście w dobrych rękach.
 
Nasze zaangażowanie w doskonalenie procesu edukacyjnego jest stałe. Podczas szkoleń, w razie zaistnienia potrzeby, oferujemy również stałą konsultację merytoryczną oraz techniczną dot. platformy. Staramy się aktualizować nasze szkolenia, dodając ciekawostki oraz najnowsze informacje z branży. Mamy nadzieję, że nasze szkolenia nie tylko zwiększą świadomość, ale również przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy, szczególnie na placach budowy i w pasach drogowych!
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe