Czy Twoja ocena ryzyka zawodowego jest aktualna?

Jesteś tu:
Czy Twoja ocena ryzyka zawodowego jest aktualna?

Czy Twoja ocena ryzyka zawodowego jest aktualna?

Czy Twoja ocena ryzyka zawodowego jest aktualna?

Z nami zapewnisz sobie bezpieczny powrót do pracy. Już teraz w naszej ofercie aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19!

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawcy są ZOBOWIĄZANI skorygować ocenę ryzyka oraz uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia.

Identyfikacja zagrożeń wszelkiego rodzaju oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka to w środowisku pracy punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.

W trakcie weryfikacji oceny ryzyka należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą firmie przywrócić pełnię zdolności operacyjnych.

Tym bardziej mówiąc o zdrowiu psychicznym Twoich pracowników. W obecnym czasie epidemia wywołana przez COVID-19, u większości grup zawodowych budzi uzasadniony lęk, strach, obawę o własne zdrowie, jak i o zdrowie naszych bliskich. Może pojawić się również wszechogarniająca frustracja. Wszystkie te czynniki obniżają nie tylko samopoczucie, ale także wydajność naszych pracowników, którzy w miejscu pracy powinni czuć się przede wszystkim komfortowo i bezpiecznie. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią.

Do obowiązku każdego pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, a także badanie i zapoznanie pracowników z zagrażającymi im niebezpieczeństwami na ich stanowisku pracy, co za tym idzie:

  1. Ocena i udokumentowanie ryzyka zawodowego oraz zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych
  2. Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym jakie ponoszą, oraz o zasadach ochrony i zapobiegania. Całość potwierdzona własnoręcznym podpisem pracownika.

 

Nie wszyscy zatrudniający przywiązują uwagę do prawidłowego stosowania przepisów BHP.

Nie bądź jednym z nich!

 

W przeciwnym razie musisz liczyć się z mandatami. Do końca tego roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kilkadziesiąt tysięcy kontroli w firmach.

 Podczas każdej z nich inspektorzy pracy mają sprawdzić m.in., czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy oceniły ryzyko zawodowe związane z możliwością zakażenia się COVID-19. Ten ostatni obowiązek w praktyce sprawia problemy zatrudniającym. 

Z kontroli PIP przeprowadzonych w okresie pandemii (od 15 marca 2020 r.) wynika, że brak aktualizacji ocen ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń epidemiologicznych był jednym z głównych ujawnianych uchybień (inspektorzy wydali łącznie 33 tys. decyzji z zakresu BHP). Sam obowiązek tworzenia takich ocen już wcześniej wywoływał problemy (jeszcze przed pandemią). W 2019 r. nieprawidłowości z tym związane dotyczyły aż 172 tys. pracowników.

 

Współpraca z naszą firma pozwoli ci tego uniknąć

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@knspartner.pl
telefon: 537 215 113

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe