Kariera w KNS Partner

Jesteś tu:

Chcesz nawiązać z nami współpracę, sprawdź czy mamy dla Ciebie ofertę, jeśli nie a i tak chciałbyś dołączyć do naszego zespołu wyślij swoje CV na adres biuro@knspartner.pl

Aktualne oferty pracy

Poszukujemy Specjalisty ds. BHP, który będzie pełnił obowiązki Kierownika ds. BHP na budowie projektu Polimery Police PDH w jednej z firm podwykonawczych. 

Osoba wybrana będzie kierowała zespołem BHPowców.

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i spełniasz poniższe kwalifikacje i chesz się rozwijać dalej, prześlij swoje CV na adres biuro@knspartner.pl

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich dokumentowanie w sposób określony przez Zamawiającego.  
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP, organizacji i metod pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej na budowie.
 • Bieżące informowanie osób odpowiedzialnych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Występowanie do osób odpowiedzialnych
  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Informowanie Kierownika Budowy o braku wykonania zaleceń oraz nagminnym i rażącym naruszaniu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Niezwłoczne wstrzymanie pracy ludzi, maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób. 
 • Prowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników zatrudnionych na budowie w zakresie BHP, w tym szkoleń informacyjnych.
 • Współpraca z kadrą budowy w sprawach dotyczących zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa na placu budowy.
 • Kontrola procesów Planu BIOZ, IBWR, instrukcji i procedur prowadzonych przez Kadrę i Pracowników Budowy pod kątem zgodności
  z wymaganiami.
 • Regularne raportowanie do Kierownika Budowy 

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie kierunkowe oraz 2 letni staż;
 • Znajomość przepisów BHP i umiejętność wykorzystania ich w praktyce;
 • mile widziane ważne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Jsteś otwarty i komunikatywny,
 • Masz nastawienie na rozwój i realizację celów;
 • Prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres biuro@knspartner.pl

 

Poszukujemy specjalistów ds. BHP ale także zwykłych inspektorów BHP do obsługi kilku projektów na terenie całej Polski.

Chcesz odbyć staż BHP? Wyślij swoje CV.

Jeśli jesteś mobilny jeszcze lepiej, wyślij swoje CV.

Masz doświadczenie i możliwość relokacji? Na pewno znajdziemy dla Ciebie ciekawy projekt.

Chcesz zdobyć doświadczenie w branży BHP? Wyślij swoje CV.

Wysyłałeś CV już wcześniej? Wyślij ponownie, może zainteresuje Cię inny projekt a może u Nas wcześniej ktoś nie zwrócił uwagi na Twój niebanalny życiorys.

 

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i spełniasz poniższe kwalifikacje i chesz się rozwijać dalej, prześlij swoje CV najlepiej z dyplomem i uprawnieniami na adres biuro@knspartner.pl

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich dokumentowanie w sposób określony przez Zamawiającego.  
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP, organizacji i metod pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej na budowie.
 • Bieżące informowanie osób odpowiedzialnych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Występowanie do osób odpowiedzialnych
  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Informowanie Kierownika Budowy o braku wykonania zaleceń oraz nagminnym i rażącym naruszaniu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Niezwłoczne wstrzymanie pracy ludzi, maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób. 
 • Prowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników zatrudnionych na budowie w zakresie BHP, w tym szkoleń informacyjnych.
 • Współpraca z kadrą budowy w sprawach dotyczących zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa na placu budowy.
 • Kontrola procesów Planu BIOZ, IBWR, instrukcji i procedur prowadzonych przez Kadrę i Pracowników Budowy pod kątem zgodności
  z wymaganiami.
 • Regularne raportowanie do Kierownika Budowy 

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie kierunkowe;
 • Znajomość przepisów BHP i umiejętność wykorzystania ich w praktyce;
 • mile widziane ważne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Jsteś otwarty i komunikatywny,
 • Masz nastawienie na rozwój i realizację celów;
 • Prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres biuro@knspartner.pl

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro