Kolory hełmów na budowie - czy mają znaczenie?

Jesteś tu:
Kolory hełmów na budowie - czy mają znaczenie?

Kolory hełmów na budowie - czy mają znaczenie?

Hełm pełni nie tylko funkcję ochronną. Jego odpowiednio przydzielony kolor w łatwy oraz intuicyjny sposób pozwala odróżnić poszczególne osoby oraz ich funkcje, które pełnią na placu budowy. Żadne przepisy nie precyzują jednak odpowiednich kolorów hełmów, które powinny zostać przydzielone. Zwykle kwestię tę regulują przepisy wewnętrzne konkretnego zakładu pracy. Niemniej jednak, warto wspomnieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 4 ust. 1 i 2), a także o rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tymi regulacjami, noszenie hełmu na placu budowy przez osoby na niej przebywające jest obligatoryjne, a brak hełmu na głowie podczas kontroli (np. PIP-u), skutkuje nałożeniem na pracodawcę kary w wysokości min. 1000 zł.   Co więc oznaczają konkretne kolory? Spieszymy z odpowiedzią! Uniwersalne kolory hełmów na budowie to kolor żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony, pomarańczowy oraz czarny. Kolorami tymi zwykle określa się stanowisko i funkcję osoby, która nosi dany hełm. kask czarny – inspektor nadzoru autorskiego lub architekt, kask zielony – pracownik BHP, kask pomarańczowy – geodeta, kask czerwony – praktykant, stażysta lub gość, kask żółty – pracownik fizyczny, kask niebieski – elektryk, operator maszyn, energetyk lub osoba, która pracuje na wysokościach, kask biały – inspektor nadzoru, inżynierowie (w tym inżynier budowy) oraz kierownik budowy. Jest to tym istotniejsze, im prace budowlane prowadzone są w cięższych warunkach atmosferycznych lub lokalizacyjnych. Poza tym, dzięki zróżnicowanym i zdefiniowanym kolorom kasków na budowie możliwe jest zachowanie większego poziomu bezpieczeństwa – np. poprzez zwiększoną uwagę pracowników budowy na osoby noszące kaski czerwone, czyli kaski przeznaczone dla gości, stażystów lub praktykantów.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe