PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?

Jesteś tu:
PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?

PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO - co warto wiedzieć?

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 został przedłużony do 31 marca 2023 r., co świadczy o tym, że pracodawcy w dalszym ciągu mogą stosować rozwiązania dot. prawa pracy w związku z epidemią COVID-19.

Aspekty, które pozostają niezmienne w tej kwestii to m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużone terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

 

Przybliżając obowiązujące przepisy i tłumacząc z polskiego, na nasze – BHP-owskie :)

Szkolenia wstępne BHP (art. 12e ust. 1 ustawy o COVID-19)

W dalszym ciągu mamy możliwość przeprowadzania, jak i odbywania szkoleń wstępnych BHP w całości online. Wyjątek stanowi tutaj instruktaż stanowiskowy: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Należy pamiętać, że powyższe zasady obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii COVID-19.

 

Szkolenia okresowe BHP (art. 12e ust. 2 ustawy o COVID-19)

W tym przypadku ważną informacją jest, że jeżeli termin szkolenia okresowego BHP wypada: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bądź w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, odbycie takiego szkolenia przenosimy na czas po zakończeniu epidemii.

Ważne jest to, aby nie zamieszać się zbytnio w terminach, ponieważ szkolenia te należy wykonać maksymalnie w przeciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii.

 

Wstępne badania lekarskie (art. 12a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19)

Wobec stanu zagrożenia epidemicznego, nastąpiło zawieszenie obowiązku wykonania wstępnych badań lekarskich osób zatrudnianych, jednak nie na wszystkich stanowiskach. Zawieszenie to obowiązuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracy, innych niż administracyjno-biurowe, jednak tylko w przypadku, gdy te osoby są przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na analogiczne stanowisk. Ponowne zatrudnienie musi mieć miejsce w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Mogą to być również osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracy.

Uwaga! Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych!

Powyższe zasady również obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 

Okresowe badania lekarskie (art. 12a ust. 1 ustawy o COVID-19)

W związku z COVID-19, zawiesza się również obowiązek kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.

Ma to swoje zastosowanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, a także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub odwołanie stanu epidemii. Po tym czasie, należy podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków związanych z okresowymi badaniami lekarskimi w okresie nie dłuższym, niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

Praca zdalna (art. 3 ust. 1 ustawy o COVID-19)

W celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, np. biurem.

Przepis ten ma zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe