Środki ochrony indywidualnej

Jesteś tu:
Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

Czy można dopuścić do pracy bez odzieży roboczej i obuwia roboczego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie?Sprawdźmy, co mówią o tym przepisy.. Mała podpowiedź od nas: Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli do wykonywania pracy są niezbędne środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, strony przed rozpoczęciem współpracy w ramach umowy zlecenia powinny uwzględnić sposób ich zapewnienia. Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.: ,,Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę." Organizacja bezpiecznych warunków pracy może również uwzględniać wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą (jeśli to wynika z zagrożeń na danym stanowisku pracy). Warto zatem, aby umowa zlecenie zawierała wszystkie uregulowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie zawsze pracodawca (lub przedsiębiorca nie będący pracodawcą organizujący pracę samozatrudnionym).

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro