Szkolenia BHP w czasie epidemi

Jesteś tu:
Szkolenia BHP w czasie epidemi

Szkolenia BHP w czasie epidemi

Dnia 18 kwietnia 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r.

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Artykuł 12e. mówi o prowadzeniu szkoleń wstępnych w dziedzienie bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. 

Treść art.

"Art. 12e. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie
szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką."

Nasza firma prowadzi szkolenia w formie
e-learningu


Aby dowiedzieć się więcej
skontaktuj się z nami

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro