Cennik

Jesteś tu:

Cennik szkoleń

Lp. Rodzaj szkolenia Cena podstawowa Cena 10-20 osób E-learning*
1. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny 60 PLN 55 PLN -
2. Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami 200 PLN 150 PLN 130 PLN
3. Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP 750 PLN 450 PLN 350 PLN
4. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60 PLN 50 PLN  
5. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych 150 PLN 140 PLN 90 PLN
6. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych 60 PLN 50 PLN 35 PLN
7. Szkolenie – pierwsza pomoc 110 PLN 100 PLN -
8. Szkolenia dla hakowych oraz sygnalistów 110 PLN 100 PLN -
9. Szkolenie okresowe - dla nauczycieli 60 PLN 50 PLN -
10. Szkolenie PPOŻ. 130 PLN 120 PLN -
11. Szkolenie BHP - organizacja pracy na wysokości 100 PLN 90 PLN -
12. Szkolenie - organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych 100 PLN 90 PLN  

*Cennik szkoleń uzależniony jest od ilości osób szkolonych, zakresu szkolenia pracownika i tego czy szkolenie odbywa się stacjonarnie czy przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

 

 

 

 

 

Cennik usług

Usługi PPOŻ Cena
Kontrola sprzętu PPOŻ. (legalizacja gaśnic) od 15 PLN
Badanie hydrantów od 150 PLN
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego od 1 500 PLN
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego od 1000 PLN
Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa od 100 PLN
Plan ewakuacji budynku od 250 PLN
Próbna ewakuacja + szkolenie od 250 PLN
Usługi BHP Cena
Ocena Ryzyka Zawodowego od 350 PLN
Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego od 250 PLN
Analiza stanu BHP w firmie od 500 PLN
Roczna analiza stanu BHP od 1000 PLN
Instrukcje BHP (ogólne, stanowiskowe, na wypadek awarii) od 50 PLN
Postępowanie powypadkowe od 500 PLN
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) od 1500 PLN
Pomiar wydatku energetycznego od 100 PLN
Nadzór BHP na budowach cena do ustalenia indywidualnie
Plan BIOZ cena do ustalenia indywidualnie

Stała współpraca, pełnienie zadań służby BHP dla firm i działalności w cenie miesięcznego abonamentu:

od 299 PLN netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu do 9 osób.

od 499 PLN netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu 10 – 20 osób.

od 999 PLN netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu 21 – 30 osób.

Przy zatrudnieniu powyżej 30 osób cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od specyfiki pracy oraz potrzeb Klienta.

Usługa

Pakiet PODSTAWOWY

Pakiet STANDARD

Pakiet ROZSZERZONY

Pakiet VIP

Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób)

1*

3*

5*

bez limitu

Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 3* 5* 10* bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego max 3 stanowiska max 5
stanowisk
max 10
stanowisk
bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP do 5  do 10 do 20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP tak tak tak tak
Bieżace porady i konsultacja tel/mail mail mail/tel. mail/tel. mail/tel.
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy 1 1 2 do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych - tak** tak tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP tak** tak** tak** tak**
Cena pakietu OD 299 PLN OD 499 PLN OD 999 PLN OD 1499

* dodatkowe szkolenia zgodnie z cennikiem usług

** zgodnie z umową - dodatkowa wizyta

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro