O nas

Jesteś tu:

Z pasji oraz chęci dzielenia się wiedzą, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę świadczenia profesjonalnej obsługi dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powstała nasza firma KNS PARTNER Sp. z o.o.

Jeśli szukasz najlepszych rozwiązań… to motto które nam przyświecało przy założeniu firmy KNS PARTNER Sp. z o.o.
Pragniemy, aby specjaliści pracujący w KNS PARTNER Sp. z o.o. byli dla Państwa opiekunami, doradcami i pierwszą linią wsparcia. Doświadczenie w dziedzinach jakie posiadamy i nieustannie rozwijamy się to: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa, Ochrona Środowiska, Ratownictwo Medyczne pozwalają nam powiedzieć, że zawsze jest jakieś rozwiązanie tylko jeszcze o nim nie wiesz, ale my je mamy lub znajdziemy je dla Ciebie.

Specjalizujemy się w obsłudze BHP podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego i kubaturowego. Obsługujemy także firmy o działalności typowo usługowej i usługowo-handlowej.

Szkolimy pracowników małych firm ale i korporacji. Szkolenia odbywają się stacjonarnie oraz online, po polsku angielsku oraz ukraińsku. 
Naszym klientom proponujemy proste i skuteczne rozwiązania z zakresu BHP i PPOŻ. opierając się przede wszystkim o Kodeks Pracy i rozporządzenia w zakresie BHP i PPOŻ.

 

Zgodnie z art. 237¹¹. Kodeksu Pracy:
§ 1 Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą BHP", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników;

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2 Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, oferujemy przejęcie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy.

Nasza kadra to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Świadczymy usługi w zakresie: kompleksowej obsługi BHP, w tym szkoleń wstępnych i okresowych, prowadzimy kursy pierwszej pomocy, praktyczne szkolenia PPOŻ. oraz inne kursy zawodowe.

Zajmujemy się pełną obsługą projektów budowlanych.

 

PAMIĘTAJ

Warto przestrzegać i wypełniać obowiązki w zakresie BHP, ponieważ będąc osobą odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, a nie przestrzegając przepisów lub zasad BHP, można się narazić na karę grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe