Usługi BHP i PPOŻ

Jesteś tu:

OFERTA USŁUG BHP:

• Pełny nadzór BHP lub przejęcie obowiązków służby BHP

• Nadzór BHP na budowach

• Obsługa BHP firm Handlowych, Produkcyjnych, Usługowych

• Obsługa BHP Instytucji, Placówek Oświatowych i Opiekuńczych

• System Zarządzania BHP

• Coroczna analiza stanu BHP w firmie

• Ocena zgodności zakładu pracy z przepisami BHP

• Oceny Ryzyka Zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy

• Sporządzanie instrukcji stanowiskowych, BHP, maszyn i urządzeń, IBWR

• Dokumentacja Powypadkowa

 

USŁUGI PPOŻ.:

• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

• Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

• Plany ewakuacyjne budynków

• Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

• Stałe nadzory ppoż

• Okresowe przeglądy ppoż

• Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i ppoż

• Przygotowanie obiektów do odbiorów ppoż

• Konserwacja, legalizacja oraz dystrybucja gaśnic

• Pomiary wydajności hydrantów

 

ŚRODOWISKO PRACY i MEDYCYNA PRACY

• Stała kontrola warunków pracy, przy współpracy z laboratoriami badawczymi

• Prowadzenie dla pracodawców rejestru czynników szkodliwych

• Wydatek energetyczny

• Dobór środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej

• Pomoc podczas kontroli organów nadzoru jak PIP, PIS, PSP, ZUS, itp.

• Medycyna pracy 

 

Wykonawstwo instalacji elektrycznych

• wykonywanie instalacji elektrycznych

• wykonywanie instalacji komputerowych, telefonicznych

• montaż rozdzielni elektrycznych i licznikowych

• wykonywanie instalacji oświetleniowych

• podłączanie klimatyzatorów

• montaż urządzeń AGD i RTV

• pomiar rezystancji izolacji

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER