Szkolenia BHP i PPOŻ

Jesteś tu:

W naszej ofercie znajdziesz pełny zakres usług związanych ze szkoleniami BHP, PPOŻ oraz kursy zawodowe:

 

Szkolenia BHP

• Szkolenie wstępne BHP, czyli instruktaż ogólny

• Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

• Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

• Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

• Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

• Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

• Szkolenie  okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP

 

Szkolenie PPOŻ

Opis szkolenia

Szkolenie PPOŻ dla pracowników i pracodawców dzielimy na szkolenia:
- dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów w firmie
- szkolenie PPOŻ. z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego

 

Pierwsza pomoc

Cel szkolenia

Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy  jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych wymaganych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, która nagle zachorowała lub odniosła obrażenia wyniku wypadku.
Często doznane urazy zagrażają bezpośrednio życiu osoby poszkodowanej, dlatego tak ważne jest natychmiastowe udzielenie pomocy nie czekając na przyjazd pogotowia ratunkowego.

 

Szkolenia z organizacji prac na wysokości

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas pracy na wysokości. Szkolenie polecamy dla osób pracujących na wysokości w zmiennym otoczeniu bez wyznaczonych punktów asekuracji lub wykonujących różne prace serwisowe np. instalacje telekomunikacyjne, energetyczne, solarne i fotowoltaiczne. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które w przeszłości nie odbyły podobnego szkolenia wysokościowego lub odbyły je w dalszej przeszłości.

 

Szkolenia z organizacji prac w ograniczonej przestrzeni

Opis szkolenia

          Prace w ograniczonej przestrzeni zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z czym na realizujących pracę z tej grupy, prawo nakłada szereg obowiązków jakie należy spełnić, żeby zagwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa. Do uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kluczowa jest wiedza, która dostarczana jest w prosty i jasny sposób uczestnikom. Szkolenie porusza najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem, dzięki czemu podnosi poziom wiedzy uczestników i przygotowuje ich w zakresie rozpoznawania, kontrolowania i skutecznej eliminacji zagrożeń. Szkolenie polecane jest w szczególności osobą nowym nie posiadającym doświadczenia w tej branży, jak i również osobą z wieloletnim stażem, w celu ugruntowania wiedzy i poznania aktualnych systemów zapewniających bezpieczeństwo
i  ułatwiających pracę. 

 

Szkolenie dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Opis szkolenia

Szkolenie dla skierowane jest do kandydatów na kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych.

 

 

Wszystkie szkolenia BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy prowadzone są przez naszych specjalistów z dziedziny BHP i PPOŻ oraz ratowników i pedagogów ze specjalnym przygotowaniem z wykorzystaniem: własnych prezentacji multimedialnych, filmów video, fantomów, metod używania gaśnic (praktyczne pokazy gaszenia pożarów), oraz innych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Zapraszamy do lektury naszej oferty.

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 110 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER