Kursy UDT

Jesteś tu:

Kursy UDT

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do obsługi wózków jezdniowych różnych typów:

 • O napędzie elektrycznym
 • O napędzie spalinowym (Diesel, LPG)
 • Z czołowym mechanizmem podnoszenia
 • Z bocznym mechanizmem podnoszenia
 • Sterowane z poziomu roboczego (prowadzone)
 • Sterowane z poziomu podestu
 • Sterowane z fotela operatora
 • Zdalnie sterowane

Podczas kursu, uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przepisów prawa,  budowy oraz typów wózków jezdniowych; a także zasad BHP podczas pracy wózkami jezdniowymi. Kurs stanowi także  zostają przygotowani do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Organizacja kursu

Kurs składa się z dwóch części: część teoretyczna oraz część praktyczna. Podczas części teoretycznej, wykładowca przekazuje kursantom niezbędną wiedzę podczas pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Tematyka kursu  obejmuje:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkami jezdniowymi
 • Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP

Po ukończeniu części teoretycznej, uczestnicy przystępują do części praktycznej. Podczas części praktycznej, uczestnicy, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej, uczą się, gdzie w maszynie znajdują się poszczególne układy, w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole stanu technicznego maszyny, oraz uczą się techniki bezpiecznej jazdy i transportu ładunków.

Po ukończeniu części teoretycznej oraz praktycznej, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczeniu o ukończeniu kursu, oraz wysyłany jest wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego, w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego. Po zdaniu egzaminu, Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. 

 

Podesty ruchome

Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do obsługi podestów ruchomych różnych typów:

 • O napędzie elektrycznym
 • O napędzie spalinowym
 • Nożycowe
 • Wysięgnikowe
 • Teleskopowe
 • Przegubowe
 • Wolnobieżne
 • Przewoźne

Podczas kursu, uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przepisów prawa,  budowy oraz typów wózków jezdniowych; a także zasad BHP podczas pracy na podestach ruchomych. Kurs stanowi także  zostają przygotowani do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Organizacja kursu

Kurs składa się z dwóch części: część teoretyczna oraz część praktyczna. Podczas części teoretycznej, wykładowca przekazuje kursantom niezbędną wiedzę przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych.

Tematyka kursu obejmuje:

 • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Budowa maszyn
 • Eksploatacja
 • BHP podczas obsługi podestów ruchomych

Następnie uczestnicy przystępują do części praktycznej kursu. Podczas części praktycznej, kursanci, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej, uczą się, gdzie w maszynie znajdują się poszczególne układy, w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole stanu technicznego maszyny, oraz uczą się techniki bezpiecznej jazdy.

Po ukończeniu części teoretycznej oraz praktycznej, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczeniu o ukończeniu kursu, oraz wysyłany jest wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego, w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego. Po zdaniu egzaminu, Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych. 

 

Urządzenia transportu bliskiego niepodlegające pod UDT

Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób, chcących zdobyć uprawnienia do usługi urządzeń transportu bliskiego, które nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Są to między innymi:

 • Wózki jezdniowe unoszące
 • Wózki jezdniowe platformowe
 • Wózki jezdniowe ciągnikowe
 • Wózki jezdniowe pchające

Podczas kursu, uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną podczas pracy przy obsłudze w/w maszyn. Podczas kursu omawiane są takie tematy jak:

 • Regulacje prawne dotyczące obsługiwanych maszyn
 • Podział, typy, rodzaje i odmiany wózków
 • Budowa wózków
 • Podstawowe zabezpieczenia, blokady oraz wskaźniki
 • Parametry oraz oznakowanie wózków
 • Czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP oraz postepowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • Praktyka

Po ukończeniu kursu, uczestnicy podchodzą do egzaminu końcowego przed komisja egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Bezpieczne użytkowanie butli

Kurs jest przeznaczony dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, napędzanych gazem LPG. Aby móc wymieniać butle LPG, orz robić to w sposób bezpieczny, należy uprzednio ukończyć kurs bezpiecznego użytkowania butli.

W czasie kursu, uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę na temat m.in.: charakterystyki paliw gazowych, sposobu magazynowania oraz transportu butli LPG, zasad bezpiecznej wymiany butli LPG, postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie kończy się egzaminem, obejmującym wszystkie zagadnienia poruszone w trakcie kursu.

 

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 110 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER