Szkolenia BHP

Jesteś tu:

Pełny zakres usług związanych ze szkoleniami BHP:

 

Szkolenie wstępne BHP, czyli instruktaż ogólny

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie  okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP

 

 

SZKOLENIA BHP

 

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Opis szkolenia i kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?
Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, niezależnie od wymiaru etatu, a także stażu pracy u innych pracodawców. W szczególności Szkolenie wstępne BHP muszą ukończyć:
- nowo zatrudniani pracownicy,
- studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
- uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania szkolenia: 3h (po 45 min)

 

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Czas trwania szkolenia:  16h (po 45min.)

 

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Opis szkolenia 
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania szkolenia: 8h (po 45min)

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności organizatorów produkcji, projektantów, technologów, konstruktorów, inżynierów.

Czas trwania szkolenia:  16h (po 45min.)

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Opis szkolenia
Szkolenie musi odbyć każdy zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Czas trwania szkolenia:  8h (po 45min.)

 

Szkolenie  okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP

Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania szkolenia: 64h (po 45 min)

 

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

Opis szkolenia i kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby?
- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),
- pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
-specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

Czas trwania szkolenia: 32h (po 45 min)

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 110 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER