Okresowe dla pracowników Służby BHP

Jesteś tu:

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby


Opis szkolenia:
Szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby muszą odbyć:

- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),

- pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.


Cel szkolenia
Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących bhp,

- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

- pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan bhp, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu bhp, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).


Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla pracowników Służby BHP , polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności. BHP. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt ppoż.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu w postaci testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Termin ważności szkolenia
Okresowe szkolenie BHPjest ważne przez 5 lat . Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Czas trwania szkolenia: 32h (po 45 min)

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe