Okresowe robotnicze

Jesteś tu:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Opis szkolenia
Szkolenie musi odbyć każdy zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


Tematyka szkolenia

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.


Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu, opracowanego indywidualnie do rodzaju staniwska robotniczego, polegającego na aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP na podstawie materiałów opracowanych przez organizatora szkolenia. W czasie szkolenia wykorzystywane zostaną metody dydaktyczne takie jak: wykład, film. Przedstawione zostaną również wypadki przy pracy, aby pracownicy mogli wyciągnąć wnioski i uświadomić sobie, że ryzyko podczas wykonywania pracy istnieje zawsze, tylko od nich zależy w jakim stopniu je ograniczą.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy muszą wypełnić test egzaminujący, sprawdzającego zdobytą wiedzę. Na podstawie zdanego egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Termin ważności szkolenia
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowisku robotniczych jest ważne przez 3 lata, natomiast w przypadku wykonywania przez pracownika prac o szczególnym zagrożeniu obowiązuje przez okres 12 miesięcy – określa to rozporządzenie. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Czas trwania szkolenia:  8h (po 45min.)

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe