Aktualności

Jesteś tu:

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami:

BHP – gdzie szukać pracy?
21.05.2024

BHP – gdzie szukać pracy?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezwykle ważny aspekt każdej działalności. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest kluczowa, a odpowiednie szkolenia BHP, PPOŻ oraz kursy pierwszej pomocy są fundamentem bezpiecznego środowiska pracy. Gdzie można pracować w branży BHP i jakie możliwości oferuje ten sektor?

 

Możliwości zatrudnienia w branży BHP

Praca w branży BHP oferuje wiele możliwości zatrudnienia. Specjaliści ds. BHP mogą pracować w różnych sektorach gospodarki, od przemysłu, przez budownictwo, po usługi i handel. W firmach takich jak nasza, Specjaliści ds. BHP mogą liczyć na dynamiczne i pełne wyzwań środowisko pracy, gdzie każdy dzień przynosi nowe zadania i możliwości rozwoju zawodowego.

 

Przemysł i produkcja

W sektorze przemysłowym i produkcyjnym, Specjaliści ds. BHP są niezbędni do monitorowania i zarządzania ryzykiem w miejscach pracy, gdzie wykorzystuje się ciężki sprzęt i zaawansowane technologie. Praca w tym sektorze wymaga znajomości przepisów BHP, procedur bezpieczeństwa oraz umiejętności analizy ryzyka. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę BHP dla firm produkcyjnych, zapewniając szkolenia BHP, audyty oraz konsultacje w zakresie poprawy warunków pracy.

 

Budownictwo

Branża budowlana jest jednym z sektorów o najwyższym ryzyku wypadków przy pracy. Specjaliści ds. BHP na budowach muszą być biegli w przepisach dotyczących bezpieczeństwa budowlanego, a także w zarządzaniu ryzykiem na placu budowy. Branża budowlana to główny przedmiot naszej działalności, jeśli chodzi o nadzór BHP na budowach. Dbamy o to, aby każdy projekt budowlany był realizowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

 

Usługi i handel

W sektorze usług i handlu Specjaliści ds. BHP koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w biurach, sklepach, magazynach i innych miejscach związanych z obsługą klienta. Współpracując KNS PARTNER, przedsiębiorstwa mogą liczyć na profesjonalną obsługę BHP, która obejmuje szkolenia, audyty oraz doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.

 

Praca w naszej firmie daje Specjalistom ds. BHP możliwość działania w dynamicznym i różnorodnym środowisku. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które wymagają kreatywności i zaangażowania. Specjaliści mają okazję do ciągłego rozwoju zawodowego, uczestnicząc w różnorodnych projektach i szkoleniach.

czytaj więcej
Dokumenty BHP, które musisz mieć w swojej firmie
15.05.2024

Dokumenty BHP, które musisz mieć w swojej firmie

BHP to nieodzowny element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, jak i usługowe muszą dbać o przestrzeganie przepisów BHP. Oferując szkolenia BHP, PPOŻ oraz z zakresu pierwszej pomocy, nasza firma pomaga przedsiębiorcom na terenie całej Polski w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy. W tym artykule przedstawimy najważniejsze dokumenty BHP, które muszą znaleźć się w każdej firmie.

 

Ewidencja szkoleń BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia książki ewidencji szkoleń BHP. To dokument, w którym rejestrowane są wszystkie szkolenia BHP przeprowadzane dla pracowników, w tym wstępne oraz okresowe. Szkolenia BHP, które organizujemy, obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty, dzięki czemu pracownicy są dobrze przygotowani do pracy zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego jest niezbędna w każdej firmie. Określa ona potencjalne zagrożenia związane z wykonywaniem określonych prac oraz sposoby ich minimalizowania.

 

Instrukcje BHP

Każda firma musi posiadać instrukcje BHP dla poszczególnych stanowisk pracy. Instrukcje te zawierają zasady bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

Rejestr wypadków przy pracy

Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy to kolejny obowiązek każdego pracodawcy. W rejestrze tym dokumentowane są wszystkie wypadki, które miały miejsce na terenie zakładu pracy, wraz z ich szczegółowym opisem i podjętymi działaniami zapobiegawczymi.

 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

Firmy, które używają substancji chemicznych, muszą posiadać karty charakterystyki tych substancji. Dokumenty te zawierają informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą dana substancja oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego jej używania. Obsługa BHP firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, którą realizujemy we Wrocławiu i innych miejscowościach, obejmuje również pomoc w zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi.

 

Protokoły kontroli i audytów BHP

Regularne kontrole i audyty BHP są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie. Protokoły z takich kontroli powinny być przechowywane jako dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami BHP.

 

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja związana z badaniami lekarskimi pracowników jest również niezbędna. Zawiera ona wyniki badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych.

 

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji BHP to podstawa bezpiecznego funkcjonowania każdej firmy. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy, w tym outsourcing pracowniczy, nadzór BHP na budowach, usługi i pomiary elektryczne oraz szkolenia zawodowe na terenie Wrocławia, jak i w całej Polsce. Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy, minimalizując ryzyko wypadków i dbając o zdrowie swoich pracowników. Zapraszamy do współpracy!

czytaj więcej
Czy kontrola BHP musi być zapowiedziana?
27.02.2024

Czy kontrola BHP musi być zapowiedziana?

Odpowiadając na pytanie z tematu naszego dzisiejszego artykułu - nie, kontrola BHP nie musi być zawsze zapowiedziana. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Polsce mają prawo przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia pracodawcy.

Jest to często stosowana metoda, ponieważ takie kontrole są w stanie lepiej odzwierciedlić aktualny i codzienny stan BHP w danej firmie, a nie tylko ten przygotowany pod dzień, w którym wypada wizyta Inspektora PIP.

Zgodnie z przepisami prawa, inspekcje BHP mogą być przeprowadzane zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane. Decyzja o tym, czy kontrola będzie zapowiedziana, zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki branży, wcześniejszych wyników kontroli w danej firmie, czy też od konkretnego ryzyka związanego z danym miejscem pracy.

Niezapowiedziane kontrole nie oznaczają jednak braku ograniczeń w działalności Inspektorów. Mają oni obowiązek przestrzegać określonych procedur oraz posiadać uprawnienia do takiej kontroli. W przypadku, gdy kontrola jest niezapowiedziana, inspektorzy często muszą wykazać, że istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów BHP lub że kontrola jest częścią rutynowego planu inspekcji.

Warto również zauważyć, że niezależnie od tego, czy kontrola jest zapowiedziana, czy nie, pracodawcy są zobowiązani do współpracy z inspektorami. Do obowiązków pracodawcy należy m.in.: udostępnienie posiadanej dokumentacji, umożliwienie dostępu do wszystkich obszarów firmy, oraz każdorazowa odpowiedź na pytania kierowane przez Inspektorów.

W przypadku odmowy współpracy, na pracodawcę może zostać nałożona m.in. kara finansowa. Współpraca z inspektorami i ciągłe doskonalenie wewnętrznych procedur BHP to klucz do sukcesu własnej firmy – nie zapominajmy o tym.

Jeśli jednak wizyta Inspektora PIP-u bywa dla Ciebie stresująca, nie zawsze jesteś pewien, czy całość posiadanej przez Ciebie dokumentacji jest kompletna – zadzwoń, lub napisz do nas! Pomożemy doprowadzić Ci stan BHP w Twojej firmie do perfekcji, a także zostaniemy Twoim reprezentantem podczas kontroli PIP.

czytaj więcej
Wypadek na budowie - kto ponosi odpowiedzialność?
23.02.2024

Wypadek na budowie - kto ponosi odpowiedzialność?

Przepisy nakładające szereg obowiązków, włącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez przerwanie prac w przypadku zagrożenia, wyznaczają kierownika budowy jako głównego odpowiedzialnego, który będzie w pierwszej kolejności brany pod uwagę jako podmiot odpowiedzialny za błędy w sferze BHP.

W przypadku nawet małego placu budowy nie można bagatelizować kwestii bezpieczeństwa. Kiedy mowa o wypadku, stosowane są odpowiednie procedury mające na celu eliminację potencjalnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. W momencie wypadku główne role przejmują Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy ścigania, tj. prokuratura i policja, które ustalają zaniedbania prowadzące do zdarzenia oraz osoby ponoszące za nie odpowiedzialność.

Rolą policji i prokuratury będzie zabezpieczenie dowodów i powołanie biegłego, czyli specjalisty z zakresu BHP, który mając wiedzę branżową budowlaną, będzie mógł ocenić, do jakich naruszeń doszło i czy miały one bezpośredni związek z wypadkiem.

Najczęściej w razie zajścia zdarzenia wypadkowego na budowie odpowiadał będzie kierownik budowy, kierownik robót oraz brygadzista. Wynika to z prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych oraz orzecznictwa sądowego.

czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - ważność szkoleń BHP
23.01.2024

#BEZPIECZNEWTORKI - ważność szkoleń BHP

Dziś chcemy poruszyć ważny temat, o który wielokrotnie nas pytacie, czyli co ile powinno powtarzać się szkolenia BHP, ile właściwie są ważne?
 
1. Szkolenia wstępne: Fundament bezpieczeństwa
Szkolenia wstępne to pierwszy krok na drodze do bezpiecznej pracy. Zostaje ono zorganizowane przed rozpoczęciem pracy. Każdy nowy pracownik powinien przejść przez szkolenie wstępne, które obejmuje zagadnienia związane z ogólnymi zasadami BHP, ewakuacją, obsługą sprzętu, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pamiętaj, że dostosowanie treści szkolenia do specyfiki danego stanowiska jest kluczowe. Wstępne szkolenie muszą przejść nowi pracownicy, uczniowie szkół zawodowych (zatrudnieni w celu nauki zawodu)oraz studenci – praktykanci - jest ono ważne rok od dnia przeprowadzenia.
 
2. Szkolenia okresowe: Regularne odświeżanie wiedzy
Bezpieczeństwo to proces ciągły, dlatego szkolenia okresowe są równie istotne. Po roku od przeprowadzenia szkolenia wstępnego, pracownik powinien przystąpić do szkolenia okresowego.
Zgodnie z oficjalnym rozporządzeniem, pracodawcy, a także pracownicy służby BHP, osoby kierujące pracownikami i pracownicy inżynieryjno-techniczni powinni odnawiać szkolenie co 5 lat.
U pracowników administracyjno-biurowych szkolenie BHP powinno być odnawiane co sześć lat.
Pracownicy na stanowiskach robotniczych szkolenie powinni odbyć co trzy lata.
Raz do roku szkolenie odnowić muszą również pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych.
 
Nie zapominajmy również o szkoleniach specjalistycznych, dostosowanych do specyfiki danej branży - je również należy odnawiać i przeprowadzać cyklicznie.
 
Pamiętaj! Jeżeli pracownicy zaniedbają odnowienie szkolenia BHP, to właśnie pracodawca będzie obciążony konsekwencjami. Zaniedbanie organizacji regularnych szkoleń stanowi podstawę do nałożenia kary grzywny w przypadku osób prawnych oraz jednostek prawnych, które nie spełniły obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP więcej niż raz.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - kontrole PIP 2024
16.01.2024

#BEZPIECZNEWTORKI - kontrole PIP 2024

W 2024 roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma zamiar przeprowadzić aż 60 tysięcy kontroli, koncentrując się zarówno na skargach pracowników, jak i na nowych obszarach. Priorytetem pozostaje reagowanie na skargi dotyczące niewypłacania pensji, a także badanie okoliczności wypadków przy pracy.
Wśród nowości na liście kontroli znajdują się sektory odnawialnych źródeł energii, administracji publicznej, oraz branże związane z magazynowaniem i przetwórstwem złomu metali. Inspektorzy skupią się również na kwestiach czasu pracy, urlopów, oraz BHP, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej, elektrociepłowni, i recyklingu.
 
W obszarze prawa pracy nowe tematy kontroli obejmują również przestrzeganie regulacji o czasie pracy i urlopach w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Inspekcja będzie także monitorować zmiany dotyczące emerytur pomostowych.
Kontrole będą obejmować różne sektory gospodarki, od górnictwa po sektor edukacji. Na poziomie regionalnym, inspektoraty pracy w poszczególnych województwach przedstawiły zadania własne, skupiając się na specyficznych problemach danego obszaru, takich jak bezpieczeństwo w gospodarce morskiej czy BHP w zakładach prefabrykacji.
 
W związku z tym, przedsiębiorstwa z różnych sektorów powinny przygotować się na bardziej szczegółowe kontrole w 2024 roku. Warto monitorować aktualności i dostosowywać się do nowych wytycznych, aby zagwarantować zgodność z przepisami i ochronę pracowników.
Zachęcamy do śledzenia pełnego planu działań PIP i sprawdzenia, czy Twój region jest objęty szczególną kontrolą. Razem dbajmy o bezpieczeństwo i prawa pracowników!
 
A jeśli potrzebujesz naszej pomocy w doprowadzeniu stanu BHP w Twojej firmie do perfekcji, bądź reprezentacji przed kontrolą PIP - jesteśmy dla Ciebie! Napisz, bądź zadzwoń, a ustalimy wszelkie szczegóły i wytyczne.
 
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - bezpieczeństwo w mroźne dni
09.01.2024

#BEZPIECZNEWTORKI - bezpieczeństwo w mroźne dni

Dzisiejsze mrozy zaskoczyły chyba nie tylko drogowców. W naszym Wrocławiu, z samego rana z termometru straszyło -12°C. Zimowe warunki mogą być trudne, ale istnieje wiele sposobów, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w ten mroźny okres. Oto kilka wskazówek:
 
 1. Ubieraj się odpowiednio: Warstwowa odzież jest kluczowa. Załóż termoaktywne ubrania jako pierwszą warstwę, następnie ciepły sweter i wiatroszczelną kurtkę. Nie zapomnij o czapce, szaliku, rękawiczkach i ocieplanych butach. Warstwowa odzież to klucz do komfortu w zmiennej pogodzie: termoaktywne ubrania odprowadzają wilgoć, sweter i kurtka zapewniają ciepło, a dodatkowe akcesoria chronią przed wiatrem, zimnem i utratą ciepła z głowy i rąk. Ten system warstwowy umożliwia regulację temperatury ciała i zapewnia optymalne warunki nawet przy dynamicznie zmieniających się warunkach atmosferycznych.
 2. Monitoruj warunki pogodowe: Śledź prognozę pogody i planuj swoje wyjścia zgodnie z nią. Unikaj podróży w skrajnie niebezpieczne warunki, takie jak silne zamiecie śnieżne lub opady marznącego deszczu. Dzięki temu możesz bezpieczniejszym sposobem dostosować swoje aktywności do przewidywanych warunków, minimalizując ryzyko niespodziewanych zagrożeń związanych z pogodą.
 3. Ogranicz ekspozycję na zimno: W miarę możliwości ogranicz czas spędzany na zewnątrz w bardzo mroźne dni. Ekspozycja na mróz przez zbyt długi czas może prowadzić do odmrożeń.
 4. Odpowiednie przygotowanie pojazdu: Jeśli planujesz podróż samochodem, upewnij się, że masz odpowiednie opony zimowe, płyn do spryskiwaczy o niskiej temperaturze zamarzania oraz pełny zbiornik paliwa. Zawsze miej ze sobą zestaw ratunkowy, który zawiera koc, latarkę, łańcuchy na koła itp.
 5. Zachowuj ostrożność podczas poruszania się na śliskiej nawierzchni: Chodzenie po oblodzonych chodnikach lub ścieżkach może być niebezpieczne. Krótkie kroki, równowaga i ostrożność są kluczowe. Buty z dobrą przyczepnością będą bardzo pomocne.
 6. Bądź świadomy objawów odmrożeń i hipotermii: Jeśli zauważysz drętwienie, zaczerwienienie lub ból skóry, to mogą być objawy odmrożeń. Objawy hipotermii to zmęczenie, osłabienie, dezorientacja i zmniejszona świadomość . W przypadku ich wystąpienia istotne jest natychmiastowe znalezienie schronienia i skontaktowanie się z pomocą medyczną, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych związanych z ekspozycją na zimno.
 7. Ogrzewanie i wentylacja: Gdy jest zimno, staraj się utrzymać ciepło w domu, ale pamiętaj również o odpowiedniej wentylacji, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Regularne sprawdzanie i serwisowanie pieców oraz kominów pomaga zapewnić bezpieczeństwo i efektywne ogrzewanie, redukując ryzyko problemów związanych z emisją tlenku węgla.
 
Pamiętaj, że podstawowym kluczem do bezpieczeństwa w mroźne dni jest ostrożność, przygotowanie i świadomość swojego otoczenia!
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - pierwsza pomoc u dzieci
19.12.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - pierwsza pomoc u dzieci

Pierwsza pomoc dla rodziców: Jak postępować w nagłych sytuacjach z dziećmi?

Każdy rodzic pragnie zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo i ochronę, ale czasem życie potrafi zaskoczyć nieoczekiwanymi sytuacjami. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci może być kluczowa w radzeniu sobie w nagłych przypadkach. Pamiętaj, że podstawowa znajomość postępowania w sytuacjach awaryjnych może uratować życie lub zmniejszyć skutki obrażeń.
 

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO):

RKO obejmuje podawanie oddechu ratunkowego i wykonywanie ucisków klatki piersiowej. Dla dzieci metody te różnią się od tych stosowanych u dorosłych. Uciski klatki piersiowej powinny być mniej głębokie i wykonywane z mniejszą siłą. Natomiast podanie oddechu ratunkowego wymaga ostrożności, aby uniknąć nadmuchania płuc dziecka.
 

2. Reakcja na zatrucia lub spożycie niebezpiecznych substancji:

Jeśli podejrzewasz, że dziecko spożyło coś niebezpiecznego, niezwłocznie skontaktuj się ze służbami medycznymi. Nie próbuj wywoływać wymiotów ani podawać żadnych substancji bez konsultacji z lekarzem.
 

3. Znajomość numerów alarmowych i kontakt z służbami ratunkowymi:

Zawsze miej przy sobie numery alarmowe, takie jak numer alarmowy (112 w większości krajów), numer lokalnych służb medycznych oraz numer do najbliższego szpitala. W nagłych przypadkach każda sekunda się liczy.
 

4. Zachowanie spokoju i pewności siebie:

Twój spokój jest kluczowy dla dziecka. Mów spokojnym tonem, aby nie dodawać dodatkowego stresu w już stresującej sytuacji. To pomoże dziecku uspokoić się i zwiększyć skuteczność udzielanej pomocy.
 
Znajomość podstawowych technik pierwszej pomocy dla dzieci jest nie tylko ważna, ale i konieczna. To umiejętność, która może okazać się kluczowa w nagłych sytuacjach, pozwalając szybko i skutecznie zareagować, co może mieć decydujące znaczenie dla zdrowia i życia dziecka.
Zachęcamy Was do zapisów na nasze kursy pierwszej pomocy, aby zdobyć praktyczną wiedzę i pewność siebie w udzielaniu pomocy swojemu dziecku oraz innym poszkodowanym, w nagłych sytuacjach.
Pamiętaj, że nawet podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy może być kluczowa w ochronie i ratowaniu życia.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - zimowe bezpieczeństwo
12.12.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - zimowe bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo podczas aktywności zimowych i na stoku narciarskim jest kluczowe dla zapewnienia zarówno przyjemności z jazdy, jak i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Oto kilka istotnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas zimowych aktywności sportowych.
 
 1. Odpowiedni ubiór: Warstwowe ubranie to kluczowy element. Wybieraj odzież termoaktywną, która utrzyma ciepło ciała, ale jednocześnie pozwoli na odprowadzanie wilgoci. Dodatkowo, nie zapominaj o odpowiedniej ochronie dla głowy, rąk i stóp - czapka, rękawice i ciepłe buty to absolutna konieczność.
 2. Bezpieczeństwo na stoku: Jeśli uprawiasz sporty zimowe takie jak narciarstwo czy snowboard, noszenie kasku to niezbędna ochrona przed urazami głowy. Dodatkowo, warto znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa na stoku, takich jak ustąpienie pierwszeństwa i unikanie niebezpiecznych zachowań.
 3. Przygotowanie sprzętu: Regularna konserwacja i kontrola sprzętu są kluczowe. Sprawdź wiązania, krawędzie nart czy deski, aby uniknąć ewentualnych awarii w trakcie jazdy.
 4. Pogoda i warunki na stoku: Śledź prognozę pogody i dostosuj swoją aktywność do warunków atmosferycznych. Gęsta mgła czy silny wiatr mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na stoku.
 5. Edukacja i umiejętności: Nie wchodź na trudne szlaki czy stoki, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności. Inwestycja w lekcje lub instruktora może zapobiec poważnym wypadkom.
 6. Odpowiednie przygotowanie fizyczne: Zimowe sporty wymagają dobrej kondycji fizycznej. Regularne ćwiczenia, aby wzmocnić mięśnie i poprawić wytrzymałość, mogą pomóc w uniknięciu kontuzji.
 7. Bezpieczeństwo na lodowiskach: Na lodowiskach warto nosić odpowiednie ochraniacze, szczególnie dla początkujących, aby zminimalizować ryzyko urazów.
 8. DBAJ O HIGIENĘ: Zimą o wiele łatwiej o przeziębienia i infekcje. Regularne mycie rąk, szczególnie po kontakcie z różnymi powierzchniami (na przykład wypożyczonym sprzętem narciarskim), oraz unikanie kontaktu z osobami chorymi to kluczowe elementy dbania o zdrowie.
 
Zawsze warto być świadomym swoich możliwości i ryzyka związanego z daną aktywnością. Nieprzemyślane działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
 
Ogólne BHP podczas zimowych aktywności sportowych opiera się na zdrowym rozsądku, edukacji i świadomości ryzyka. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa znacząco minimalizuje ryzyko wypadków oraz pozwala cieszyć się zimowymi sportami w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
czytaj więcej
#BEZPIECZNEWTORKI - KOORDYNACJA BHP
05.12.2023

#BEZPIECZNEWTORKI - KOORDYNACJA BHP

Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu koordynacji BHP na budowie/inwestycji. Nasz wykwalifikowany zespół koordynatorów dba o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie budowy przez cały okres trwania projektu. Współpracujemy z inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz firmami budowlanymi, zapewniając kompleksową obsługę BHP na każdym etapie inwestycji.
Nasi specjaliści angażują się od początku, proponując skuteczne rozwiązania dotyczące organizacji pracy i środków ochrony. Zapewniamy egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP, prawidłową dokumentację pracowniczą zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ciągłe monitorowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy.
 
Prace budowlane niosą ze sobą wysokie ryzyko wypadków, dlatego oferujemy wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa. Nasze doświadczenie zdobyte przy projektach o najwyższych standardach BHP pozwala nam świadczyć usługi zgodne z najwyższymi normami.
 
Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do stałego nadzoru BHP w trakcie projektu. Zapewniamy również cykliczne kontrole oraz kompletną dokumentację związaną z przystąpieniem do prac budowlanych, taką jak Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz inne wymagane dokumenty. Dzięki naszym usługom minimalizujesz ryzyko wypadków i zapewniasz bezpieczeństwo swoim pracownikom na placu budowy.
 
Przepisy nakładają obowiązek odpowiedniej koordynacji prac na wszystkich szczeblach. Oferujemy wsparcie przy realizacji projektów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, opierając się na sprawdzonych procedurach oraz szczegółowej analizie zagrożeń. Jesteśmy też gotowi wdrożyć systemowe rozwiązania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy na każdym etapie inwestycji.
Nasza specjalizacja obejmuje zarówno budownictwo kubaturowe, jak i drogowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniamy kompleksową opiekę BHP na terenie każdej budowy, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pracowników.
czytaj więcej
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER