SZKOLENIA BHP

Szkolenia z zakresu BHP (wstępne i okresowe), PPOŻ oraz pierwszej pomocy stanowią niezbędny element rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szkolenia te są kluczowe dla pracowników w różnych branżach, dostarczając wiedzy o bezpiecznych praktykach i procedurach zgodnych z przepisami. Dzięki nim pracownicy mogą skutecznie chronić swoje zdrowie i minimalizować ryzyko wypadków.
więcej
OBSŁUGA BHP FIRM
czyli zewnętrzna służba BHP w Twojej firmie.
Nie wiesz, na jakim poziomie jest aktualny stan BHP w twojej firmie? Potrzebujesz audytu wewnętrznego! Audyt BHP jest idealnym narzędziem do oceny i poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, czy działasz w małej, średniej czy dużej firmie, audyt BHP pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy, ocenić zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami, a także wskazać konkretne kroki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników. Pomagamy przejść przez cały ten proces oraz oferujemy opiekę nad firmą w późniejszych etapach.
więcej
NADZORY BHP NA BUDOWIE
Oferujemy pomoc przy realizacji projektów budowlanych.
Przepisy nakładają obowiązek odpowiedniej koordynacji prac zarówno na poziomie Inwestora, Generalnego Wykonawcy jak i firmy podwykonawczej. W KNS PARTNER zapewniamy wsparcie przy realizacji projektów budowlanych - krajowych, jak i międzynarodowych, stosując przetestowane procedury, poprzedzone dogłębną analizą potencjalnych zagrożeń. Opracowujemy oraz wdrażamy systemowe rozwiązania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy na placu budowy. Jesteśmy nieodłącznym wsparciem dla Inwestora, Kierownika Budowy i firm podwykonawczych na każdym etapie inwestycji.
więcej
KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA

Kursy zawodowe stanowią niezbędny element rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu pracy. Szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, uprawnień UDT czy SEP są kluczowe dla pracowników w różnych branżach. Zapewniają one wiedzę o bezpiecznych praktykach i procedurach, które są nie tylko zgodne z przepisami, ale także chronią zdrowie pracowników i minimalizują ryzyko wypadków.
więcej

O nas

Z pasji oraz chęci dzielenia się wiedzą, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę świadczenia profesjonalnej obsługi dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powstała nasza firma KNS PARTNER Sp. z o.o.

Jeśli szukasz najlepszych rozwiązań… to motto które nam przyświecało przy założeniu firmy KNS PARTNER Sp. z o.o.
Pragniemy, aby specjaliści pracujący w KNS PARTNER Sp. z o.o. byli dla Państwa opiekunami, doradcami i pierwszą linią wsparcia. Doświadczenie w dziedzinach jakie posiadamy i nieustannie rozwijamy się to: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa, Ochrona Środowiska, Ratownictwo Medyczne pozwalają nam powiedzieć, że zawsze jest jakieś rozwiązanie tylko jeszcze o nim nie wiesz, ale my je mamy lub znajdziemy je dla Ciebie.

Specjalizujemy się w obsłudze BHP podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego i kubaturowego. Obsługujemy także firmy o działalności typowo usługowej i usługowo-handlowej.

Szkolimy pracowników małych firm ale i korporacji. Szkolenia odbywają się stacjonarnie oraz online, po polsku angielsku oraz ukraińsku. 
Naszym klientom proponujemy proste i skuteczne rozwiązania z zakresu BHP i PPOŻ. opierając się przede wszystkim o Kodeks Pracy i rozporządzenia w zakresie BHP i PPOŻ.

 

Zgodnie z art. 237¹¹. Kodeksu Pracy:
§ 1 Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą BHP", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników;

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2 Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 

więcej

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 110 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER