Szkolenia BHP po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, niezależnie od wymiaru etatu, a także stażu pracy u innych pracodawców.
Szkolenie okresowe BHP, regularne szkolenia okresowe BHP są obowiązkiem, każdego pracodawcy. Mają na celu przypomnienie i odświeżenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także jej aktualizacja oraz ugruntowanie. Zapraszamy na szkolenia które wykonujemy w formie E-Learningu
więcej
Nadzór BHP na budowach

Przepisy nakładają obowiązek odpowiedniej koordynacji prac zarówno na poziomie Inwestora, Generalnego Wykonawcy jak i firmy podwykonawczej. KNS PARTNER oferuje pomoc przy realizacji projektów budowlanych krajowych ale i zagranicznych w oparciu o sprawdzone procedury, poprzedzone są szczegółową analizą zagrożeń. Pomagamy przy tworzeniu planu BIOZ oraz wdrożeniu systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowie. Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika Budowy oraz firm podwykonawczych.
więcej
Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego o Covid-19
Z nami zapewnisz sobie bezpieczny powrót do pracy. Już teraz w naszej ofercie aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19! Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawcy są ZOBOWIĄZANI skorygować ocenę ryzyka oraz uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarancja jakości i niezawodności oraz najlepszej ceny.
więcej

O nas

Z pasji oraz chęci dzielenia się wiedzą, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę świadczenia profesjonalnej obsługi dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powstała nasza firma KNS PARTNER Sp. z o.o.

Jeśli szukasz najlepszych rozwiązań… to motto które nam przyświecało przy założeniu firmy KNS PARTNER Sp. z o.o.
Pragniemy, aby specjaliści pracujący w KNS PARTNER Sp. z o.o. byli dla Państwa opiekunami, doradcami i pierwszą linią wsparcia. Doświadczenie w dziedzinach jakie posiadamy i nieustannie rozwijamy się to: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa, Ochrona Środowiska, Ratownictwo Medyczne pozwalają nam powiedzieć, że zawsze jest jakieś rozwiązanie tylko jeszcze o nim nie wiesz, ale my je mamy lub znajdziemy je dla Ciebie.

Specjalizujemy się w obsłudze BHP podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego i kubaturowego. Obsługujemy także firmy o działalności typowo usługowej i usługowo-handlowej.

Szkolimy pracowników małych firm ale i korporacji. Szkolenia odbywają się stacjonarnie oraz online, po polsku angielsku oraz ukraińsku. 
Naszym klientom proponujemy proste i skuteczne rozwiązania z zakresu BHP i PPOŻ. opierając się przede wszystkim o Kodeks Pracy i rozporządzenia w zakresie BHP i PPOŻ.

Zgodnie z art. 237¹¹. Kodeksu Pracy:
§ 1 Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą BHP", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników;

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2 Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 

więcej

Terminy szkoleń

Wybierz miasto:

Wrocław

Termin Szkolenie Cena  
indywidualnie Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie dla hakowych i sygnalistów 100 zł/os. zapisz się
indywidualnie

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

60 zł/os. zapisz się
indywidualnie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 130 zł/os. zapisz się

 

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, biuro, centrum szkoleniowe