Szkolenie BHP dla nauczycieli

Jesteś tu:
Szkolenie BHP dla nauczycieli

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Szkolenie BHP - czy jako nauczyciel powinieneś je mieć

Podsyłamy kilka podpowiedzi

 

Szkolenie wstępne jest ważne maksymalnie 12 miesięcy, podobnie, jak w większości grup zawodowych

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat!

Przykładowy program szkolenia dla nauczycieli:

  • Choroby zawodowe nauczycieli,
  • Wypadki uczniów,
  • Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych,
  • Obowiązki nauczyciela pod kątem przepisów i zasad BHP,
  • Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów BHP,
  • Ograniczanie i likwidacja zagrożeń występujących w szkole,
  • Elementy pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro