Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

Jesteś tu:
Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracodawcy oraz zatrudnianych przez niego pracowników. To właśnie pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie szkolenia BHP i w przypadku niedopilnowania formalności z tym związanych, ponosi karę finansową.

Jednak skoro szkolenie BHP, szczególnie to wstępne jest obowiązkowe i muszą je przejść nawet studenci, którzy zatrudniani są w ramach praktyk, czy istnieją sytuacje, w których pracownik nie musi brać udziału w szkoleniu BHP?

 Kodeks pracy przewiduje jedną taką sytuację. Ma ona miejsce, gdy pracownik spełnia wszystkie trzy z poniższych wymogów:

- podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował wcześniej

- podejmuje pracę u tego samego pracodawcy

- stosunek pracy zostaje zawiązany bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę

 

Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku szkoleń okresowych BHP?

Są one również obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a częstotliwość ich powtarzania uzależniona jest od pełnionego stanowiska.

Tutaj również spotkamy się jednak z wyjątkiem, w którym nie trzeba przeprowadzać pracownikowi szkolenia okresowego BHP. Nowelizacja Kodeksu pracy z 1 stycznia 2019 roku zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, wśród pracowników administracyjno-biurowych, ale tylko w sytuacji, gdy są oni zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

UWAGA! Należy pamiętać, że wyjątkiem od powyższego są pracownicy którzy wykonują pracę zdalną.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER