Kiedy powinno odbyć się szkolenie wstępne BHP?

Jesteś tu:
Kiedy powinno odbyć się szkolenie wstępne BHP?

Kiedy powinno odbyć się szkolenie wstępne BHP?

Obowiązek organizacji szkoleń z zakresu BHP przez pracodawcę wynika z Kodeksu pracy i jest niezbędnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Warto również zaznaczyć, że szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy pracownika i są one obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP, co gwarantuje odbycie szkolenia. Koszt takiego szkolenia każdorazowo pokrywa pracodawca.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe, jednak my dzisiaj skupimy się właśnie na tych pierwszych – WSTĘPNYCH.

Wszystkie nowozatrudnione osoby zanim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

 

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP?

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez BHP-owca, który przekazuje niezbędną wiedzę z tego zakresu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika, aby zapoznać go z obowiązkami w jego nowym miejscu pracy.

 

INSTRUKTAZ OGÓLNY zapoznaje pracownika z informacjami dot.:

- bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,

- prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,

- pierwszej pomocy przedmedycznej,

- ewakuacji i p.poż.,

- zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

 

Jak to więc zorganizować? Kiedy powinno odbyć się szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, zanim pracownik przystąpi do swoich obowiązków.

Pierwsza część szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny powinien trwać 3 godziny lekcyjne.

Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych.

Pracownik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został zapoznany z przepisami BHP. Po szkoleniu wydawana jest karta szkolenia wstępnego BHP, która jest przechowywana w aktach pracowniczych.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe