Wypadek na budowie - kto ponosi odpowiedzialność?

Jesteś tu:
Wypadek na budowie - kto ponosi odpowiedzialność?

Wypadek na budowie - kto ponosi odpowiedzialność?

Przepisy nakładające szereg obowiązków, włącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez przerwanie prac w przypadku zagrożenia, wyznaczają kierownika budowy jako głównego odpowiedzialnego, który będzie w pierwszej kolejności brany pod uwagę jako podmiot odpowiedzialny za błędy w sferze BHP.

W przypadku nawet małego placu budowy nie można bagatelizować kwestii bezpieczeństwa. Kiedy mowa o wypadku, stosowane są odpowiednie procedury mające na celu eliminację potencjalnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. W momencie wypadku główne role przejmują Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy ścigania, tj. prokuratura i policja, które ustalają zaniedbania prowadzące do zdarzenia oraz osoby ponoszące za nie odpowiedzialność.

Rolą policji i prokuratury będzie zabezpieczenie dowodów i powołanie biegłego, czyli specjalisty z zakresu BHP, który mając wiedzę branżową budowlaną, będzie mógł ocenić, do jakich naruszeń doszło i czy miały one bezpośredni związek z wypadkiem.

Najczęściej w razie zajścia zdarzenia wypadkowego na budowie odpowiadał będzie kierownik budowy, kierownik robót oraz brygadzista. Wynika to z prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych oraz orzecznictwa sądowego.

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe