#BEZPIECZNE WTORKI - zewnętrzna służba BHP

Jesteś tu:
#BEZPIECZNE WTORKI - zewnętrzna służba BHP

#BEZPIECZNE WTORKI - zewnętrzna służba BHP

W dzisiejszych #BEZPIECZNYCHWTORKACH odpowiemy sobie na pytanie - Ilu członków powinna liczyć Służba BHP w zakładzie pracy?
Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników, to pracodawca ma obowiązek utworzyć tzw. Służbę BHP. Może być ona jedno- lub wieloosobowa - liczba osób w nich zatrudnionych zależy tak naprawdę od pracodawcy, który ustalając ją, powinien oprócz stanu zatrudnienia uwzględnić także występujące w zakładzie warunki pracy, zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy dla pracowników.
 
Swobodę tę ogranicza jednak przepis § 1 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.)
Zgodnie z jego treścią, pracodawca zatrudniający:
  • od 100 do 600 pracowników - tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • ponad 600 pracowników - zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika Służby BHP na każdych 600 pracowników.
 
Jeśli pracodawca zatrudnia maksymalnie 100 pracowników, nie jest obowiązany do utworzenia Służby BHP. W takiej sytuacji, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki, może na przykład zlecić wykonywanie tych obowiązków specjalistom spoza swojego zakładu pracy (o ile spełnione są warunki określone w art. 23711 § 1 pkt 1 i 2 K.p.).
 
Osoba prowadząca doradztwo zewnętrzne, jak opisano w art. 23711 § 2 K.p., musi spełniać kryteria ustalone dla specjalisty lub mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy (zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego służby bhp). Zlecenie wykonywania obowiązków służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy może być oparte na umowie cywilnoprawnej, takiej jak umowa o świadczenie usług lub umowa handlowa między przedsiębiorcami - dlatego tak korzystnym aspektem jest stała obsługa BHP w formie wizyt, którą również zajdziecie w naszej ofercie. Pracodawca nie musi zatrudniać pracownika, co wiąże sie z wymiernymi oszczędnościami dla firmy.
Napisz do nas na biuro@knspartner.pl lub zadzwoń na numer tel. 537 215 113, a prześlemy Ci dedykowaną ofertę dot. stałej obsługi BHP w formie wizyt.
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe