#BEZPIECZNEWTORKI - KOORDYNACJA BHP

Jesteś tu:
#BEZPIECZNEWTORKI - KOORDYNACJA BHP

#BEZPIECZNEWTORKI - KOORDYNACJA BHP

Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu koordynacji BHP na budowie/inwestycji. Nasz wykwalifikowany zespół koordynatorów dba o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie budowy przez cały okres trwania projektu. Współpracujemy z inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz firmami budowlanymi, zapewniając kompleksową obsługę BHP na każdym etapie inwestycji.
Nasi specjaliści angażują się od początku, proponując skuteczne rozwiązania dotyczące organizacji pracy i środków ochrony. Zapewniamy egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP, prawidłową dokumentację pracowniczą zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ciągłe monitorowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy.
 
Prace budowlane niosą ze sobą wysokie ryzyko wypadków, dlatego oferujemy wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa. Nasze doświadczenie zdobyte przy projektach o najwyższych standardach BHP pozwala nam świadczyć usługi zgodne z najwyższymi normami.
 
Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do stałego nadzoru BHP w trakcie projektu. Zapewniamy również cykliczne kontrole oraz kompletną dokumentację związaną z przystąpieniem do prac budowlanych, taką jak Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz inne wymagane dokumenty. Dzięki naszym usługom minimalizujesz ryzyko wypadków i zapewniasz bezpieczeństwo swoim pracownikom na placu budowy.
 
Przepisy nakładają obowiązek odpowiedniej koordynacji prac na wszystkich szczeblach. Oferujemy wsparcie przy realizacji projektów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, opierając się na sprawdzonych procedurach oraz szczegółowej analizie zagrożeń. Jesteśmy też gotowi wdrożyć systemowe rozwiązania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy na każdym etapie inwestycji.
Nasza specjalizacja obejmuje zarówno budownictwo kubaturowe, jak i drogowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniamy kompleksową opiekę BHP na terenie każdej budowy, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pracowników.
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER