Cennik usług

Jesteś tu:
Usługi PPOŻ Cena
Kontrola sprzętu PPOŻ. (legalizacja gaśnic) od 9 PLN
Badanie hydrantów od 30 PLN
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego od 1 000 PLN
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego od 500 PLN
Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa od 100 PLN
Plan ewakuacji budynku od 250 PLN
Próbna ewakuacja + szkolenie od 250 PLN
Usługi BHP Cena
Ocena Ryzyka Zawodowego od 350 PLN
Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego od 100 PLN
Analiza stanu BHP w firmie od 150 PLN
Roczna analiza stanu BHP od 250 PLN
Instrukcje BHP (ogólne, stanowiskowe, na wypadek awarii) od 30 PLN
Postępowanie powypadkowe od 500 PLN
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) od 1000 PLN
Pomiar wydatku energetycznego od 100 PLN
Nadzór BHP na budowach cena do ustalenia indywidualnie
Plan BIOZ cena do ustalenia indywidualnie

Stała współpraca, nadzór BHP w cenie miesięcznego abonamentu:

od 250 PLN netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu do 9 osób.

od 400 PLN netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu 10 – 20 osób.

od 600 PLN netto miesięcznie (+23% VAT): przy zatrudnieniu 21 – 30 osób.

Przy zatrudnieniu powyżej 30 osób cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od specyfiki pracy oraz potrzeb Klienta.

Usługa

Pakiet PODSTAWOWY

Pakiet STANDARD

Pakiet ROZSZERZONY

Pakiet VIP

Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób)

1*

3*

5*

bez limitu

Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 9* 20* 30* bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego max 3 stanowiska max 5
stanowisk
max 10
stanowisk
bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP do 5  do 10 do 20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP tak tak tak tak
Bieżace porady i konsultacja tel/mail mail mail/tel. mail/tel. mail/tel.
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy 1 1 2 do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych - tak** tak tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP tak** tak** tak** tak**
Cena pakietu OD 250 PLN OD 400 PLN OD 600 PLN OD 1400

* dodatkowe szkolenia zgodnie z cennikiem usług

** zgodnie z umową - dodatkowa wizyta

Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Adres naszej siedziby oraz biura

Siedziba firmy i biuro