Szkolenia BHP e-learning

Jesteś tu:

Szkolenia BHP w formie e-learningu, czyli samokształcenia kierowanego

Aby dostosować się do wymagań współczesnego biznesu wszystkie Szkolenia BHP jakie oferuje KNS PANRTNER zostały opracowane i dostosowane tak aby zapewnić pełny dostęp przez 24 h do wiedzy oraz aby zapewnić jednocześnie komfort szkolenia.

W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć pełną ofertę szkoleń okresowych, które można zrobić zupełnie zdalnie.

Wszystkie potrzebne materiały zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej. Dodatkowym atutem tej formy szkolenia jest fakt, iż pracownik może zapoznać się z materiałami w elastycznym dla siebie czasie bez konieczności odrywania od bieżących czynności służbowych.

 

Zamówienie szkolenia ON-LINE w kilku krokach.

  1. Klient zamawia usługę poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.
  2. W ramach kontaktu przekazywane są dane kontaktowe: adres mailowy na który zostaną wysłane materiały szkoleniowe.
  3. Przy większej ilości osób szkolonych Klient może wybrać opcjonalnie do kogo zostają wysłane materiały szkoleniowe, np. jedna osoba koordynująca w dziale kadr lub przekazana zostaje lista imienna wraz z adresami mailowymi pracowników.
  4. Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe wraz z testem wiedzy potwierdzającym nabytą i odświeżoną wiedzę z zakresu BHP zostają przesłane do klienta zgodnie z zamówieniem w formie elektronicznej.
  5. Pracownik będzie miał możliwość wielokrotnego powracania do treści szkolenia aby zapoznać się z treścią w elastycznym dla siebie czasie bez konieczności odrywania od bieżących czynności służbowych w terminie do 30 dni od daty przesłania materiałów jednak nie później niż do końca okresu ważności poprzedniego szkolenia BHP.
  6. Po przerobieniu materiałów pracownik przesyła nam wypełniony test wiedzy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z materiałami na biuro@knspartner.pl,  
  7. Po weryfikacji testu, wystawiamy zaświadczenie o odbyciu szkolenia oraz przesyłamy je do klienta.

 

Szkolenia wstępne BHP - instruktaż ogólny w formie samokształcenia kierowanego*

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby w formie samokształcenia kierowanego

 

*Podstawa prawna do prowadzenia szkoleń wstępnych - instruktaż ogólny oraz szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;  Art. 12e

 

 

Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny w formie e-learningu

Opis szkolenia i kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, niezależnie od wymiaru etatu,
a także stażu pracy u innych pracodawców. W szczególności szkolenie wstępne BHP muszą ukończyć:
- nowo zatrudniani pracownicy,
- studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
- uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Cel kształcenia uczestników:
- zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy,
- zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami ochrony ppoż,
- zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy, które określone zostały w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy,
- zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w formie samokształcenia kierowanego

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Cel kształcenia uczestników:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w formie samokształcenia kierowanego

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cel szkolenia

- ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,

- postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych w formie samokształcenia kierowanego

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności organizatorów produkcji, projektantów, technologów, konstruktorów, inżynierów.

 

Cel kształcenia uczestników:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

 

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby w formie samokształcenia kierowanego

Opis szkolenia 

Szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby muszą odbyć:

- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby BHP (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),

- pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP w firmie.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących BHP,

- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

- pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan BHP, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu BHP, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).

 
Zapraszamy do współpracy
KNS PARTNER
Kontakt
Formularz kontaktowy

Siedziba, biuro i centrum szkoleniowe KNS PARTNER

Siedziba firmy, centrum szkoleniowe KNS PARTNER